zondag 24 februari 2013

Gastblogger Jan: Hoe privé is mijn EPD?Hoe privé is mijn EPD?

Ik las na de zomer 2008 in de krant er in eerste instantie over, dat men een centraal systeem voor uitwisseling van medische gegevens zou opstarten en dat aan ieder adres een brief zou worden bezorgd met informatie en een bezwaar formulier.

Je raadt het al, die brief is dus niet bij mij bezorgd!

Door de identificatie plicht was ik al helemaal klaar met centrale registraties. Ik besloot mij te verzetten tegen weer een nieuwe registratie. Bezwaar formulier op internet opgezocht, uitgeprint, ingevuld, rijbewijs gescand en opgestuurd.
Op 22 juni 2009 kreeg ik bericht terug dat mijn bezwaar verwerkt was.
Toch ongerust over berichten in de media, besloot ik begin 2011 op te vragen welke zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars mijn burgerservicenummer (BSN) hadden geraadpleegd.

Resultaat:
**21-5-2010 Opvraging initiële vulling 000031099-000xxxxx
Huisartsenlaboratorium Noord ICT coördinator
11-11-2010 Opvraging initiële vulling 000027698-000xxxxx
Stichting Algemeen Christelijk Ziekenhuis Groningen Teamleider
14-1-2011 Verificatie BSN**

Ik worstelde met het begrip van initiële vulling, ik begreep de zin ervan niet goed.
Er was bij Lab Noord (Huisartsenlaboratorium Noord ) in 1996, een eenmalig bloedonderzoek gedaan.
Bij het Martini ziekenhuis (Stichting Algemeen Christelijk Ziekenhuis) was ik in de zomer van 2003 langs geweest, omdat de bij het zwemmen gebruikte siliconen prop niet uit mijn oor te halen was, dit was ook eenmalig

Dus beide instellingen aangeschreven waarom men mijn BSN opgevraagd had.

Reden van Lab Noord op 1-2-2011:
**Het betreft hier algemene persoonsgegevens en de gegevens met betrekking tot uw zorgverzekering. Daarnaast dus nog medische onderzoeksresultaten.
In het kader van de voor onze organisatie wettelijke verplichting om per
1 januari 2010 het BSN nummer te gebruiken bij medische correspondentie, is uw BSN nummer opgevraagd bij de SBV-Z.
Deze vulling met BSN nummers is in het jaar 2010 uitgevoerd bij alle in ons systeem aanwezige patiënten. De reden hiervoor is simpel, in 1996 bestond deze verplichting nog niet en destijds is dit BSN nummer niet vastgelegd.
Om aan toekomstige verplichtingen ten bate van het landelijk EPD te kunnen voldoen moeten alle dossiers zijn voorzien van een BSN nummer.**

Reden Martini ziekenhuis op 2-2-2011:
**Vanaf 01-06-2009 is het ziekenhuis verplicht de BSN van de patiënten op te nemen in haar administratie.
Het ziekenhuis heeft een initiële vulling uitgevoerd ten behoeve hiervan, dit is gebeurd op 11-11-2010; op 21-05-10 is er een raadpleging gedaan door huisartsenlaboratorium Noord.
De gegevens van u die zijn gebruikt zijn: naam, voorletter, postcode en huisnummer.
Het BSN mag niet gecommuniceerd worden totdat wij uw identiteit hebben
vastgesteld (vergewisplicht). Dit gebeurt de eerst volgende keer dat u in het
ziekenhuis komt, u wordt dan gevraagd zich te legitimeren, dan wordt de koppeling definitief gemaakt.**

Ik ben aardig verontrust over deze zin:
---- het BSN mag niet gecommuniceerd worden totdat wij uw identiteit hebben vastgesteld (vergewisplicht). Dit gebeurt de eerst volgende keer dat u in het ziekenhuis komt, u wordt dan gevraagd zich te legitimeren  dan wordt de koppeling definitief gemaakt.
Het voelt alsof die beide instellingen mijn gegevens hebben en ik er geen enkele invloed meer op heb!
 Op 5-5-2011 is de wet voor een L-EPD verworpen door de eerste kamer.

Aanvragen van wie mijn BSN hebben ingezien is leuk en houdt ze van de straat, dus weer een bericht ontvangen op 25-01-2012.
Resultaat:

**Ingesteld bezwaar:
U heeft bezwaar gemaakt tegen uitwisseling van uw gegevens via de landelijke infrastructuur. Dit is op 19-06-2009 doorgevoerd. In onderstaand overzicht ziet u de wijzigingen die u heeft doorgegeven voor uw bezwaar.
De gegevens in dit overzicht hebben betrekking op de periode van:
24-01-2011 tot 24-O1-2012.
Zorgverleners die medische gegevens hebben aangemeld:
Er zijn geen zorgverleners die uw gegevens hebben aangemeld.
Zorgverleners die medische gegevens hebben opgevraagd:
Er zijn geen zorgverleners die uw gegevens hebben opgevraagd.**

Ok, het ziet er naar uit dat er voor mij niets veranderd is.
 Ik vraag nogmaals wie mijn BSN hebben ingezien; weer een bericht ontvangen op
5-12-2012.
 Resultaat:

**21-5-2010 Opvraging initiële vulling 000031099-00020808
Huisartsenlaboratorium Noord ICT coördinator
11-11-2010 Opvraging initiële vulling 000027698-00020499 Stichting
Algemeen Christelijk Ziekenhuis Groningen Teamleider
14-1-2011 Verificatie BSN
25-5-2011 Verificatie BSN 000106739-00052846 Huisartsenmaatschap**

Huh?
Nu blijkt mijn huisarts mijn BSN geverifieerd te hebben.
Vreemd!
Dat stond niet in het overzicht wat ik op 25-01-2012 ontving over het jaar 2011.
Volgens www.vzvz.nl  heeft mijn huisarts zich aangemeld voor de zorginfrastructuur, echter de samenwerkende apotheker niet.
Ik overweeg derhalve om maar op zoek te gaan naar een andere huisarts.
Voor dit soort acties is er een gezegde: Stemmen met de voeten.

Daar de discussie over het private EPD in november 2012 weer losgebarsten is, besluit ik op vrijdag 30 november 2012 Lab Noord en Martini ziekenhuis aan te schrijven met de volgende verzoeken:

1. Vernietiging van het medisch dossier over mij. (er staat ook werkelijk niets interessants in)
2. Namen van de medewerkers die mijn dossier ingezien hebben.
3. Verwijdering van persoonsgegevens uit hun systemen, zoals NAW en natuurlijk BSN.

Met mijn verzoeken natuurlijk verwezen naar artikelen in de wetten Wbp en WGBO.
In WGBO staan een termijn van 3 maand en in Wbp staat een termijn van 4 weken.
Dit heb ik ook vermeld.

Van Lab Noord had ik na 4 weken nog geen bericht terug en dus een e-mail gestuurd naar de klachtencommissie.
Het sturen van een klacht bleek te werken.
Na enkel e-mails kreeg ik op 2 januari 2013 een brief van Lab Noord waarin ze aangaven dat al mijn gegevens uit hun systemen waren verwijderd.

Bij de e-mail wisseling werd mij ook de werkelijke reden van de initiële vulling gemeld:

**Omdat wij uit declaratieoogpunt naar de zorgverzekeraars het BSN nummer
moeten meeleveren (zonder BSN krijgen we geen geld) hebben wij ervoor
gekozen om preventief alle BSN nummers op te vragen van alle in ons systeem aanwezige patiënten. Uit kostenoverwegingen bleek dit goedkoper dan selectief op te vragen bij een eerste bezoek aan onze instelling.**

Gewoon met een sleepnet alle adressen uit de administratie opvissen en dan BSN opvragen.
Natuurlijk krijgen de patiënten geen bericht, want dat is te duur aan brieven en postzegels.

Niet bepaald netjes, men had eerst het patiënt bestand moeten opschonen en oud materiaal moeten verwijderen.
Wat helemaal erg is: men is nu arbeidsuren kwijt met dingen die in feite niets maken hebben met hun eigenlijke werk (dwz meer mensen aan het bed)

Van het Martini ziekenhuis kreeg ik al op 3 december 2012 bericht, alsof men op mijn brief had zitten wachten:

**Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw brief van waarin u o.a. verzoekt uw medisch dossier door ons te Iaten vernietigen. Het Martini Ziekenhuis is bereid om aan uw verzoek te voldoen.
Wel wiI ik van de gelegenheid gebruik maken u erop te wijzen dat het verwijderen van uw gegevens risico’s voor u gezondheid met zich mee kan brengen. Voor het bieden van optimale zorg is het voor een behandelend arts van groot belang dat over alle gegevens met betrekking tot de gezondheid van de patiënt beschikt kan worden. U dient zich dit ten volle bewust te zijn.
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande willen afzien van uw verzoek dan ontvang ik graag, binnen twee weken, een reactie van u.**

Is dit niet hetzelfde soort bangmakerij waar de voorstanders van L-EPD ook iedere keer meekomen?
Op 10 januari ontving ik in een aangetekende brief van het Martini ziekenhuis het dossier KNO.
Men heeft vast het dossier gescand en bewaart e.a. nu digitaal.
Men wenst niet mijn NAW en BSN te vernietigen, omdat men een wettelijke
bewaarplicht heeft t.a.v. hun facturen.

Dat zal wel, daar ga ik dus komend zomer als het 10 jaar geleden is, achteraan met brieven met de vraag van hoe en waarom van die wettelijke verplichting.
Ik snap die datahonger niet, natuurlijk is er maar een enkeling die er achteraan gaat, maar ik besef terdege dat mijn acties hun behoorlijk wat arbeidsuren kost en zeker nog gaat kosten.

Belangrijk: vraag op wie inzage doet naar je BSN bij:

Waarom kunnen medisch instellingen met een knop druk mijn gegevens inzien en waarom moet ik dan eerst brieven sturen?
Mijn inspiratie bron voor het opvragen van wie mijn gegeven verwerkt is https://rejo.zenger.nl/

@JLdBnl (op twitter)


NB Aan Jan heel veel dank voor de enorme uitzoekerij.
Een waarschuwing aan de mensheid: iedereen die in de zorg werkt kan persoonlijke en medische gegevens inzien. Mw. Schippers jokt!

Het wel of niet weigeren van medewerking levert het bovenstaande op, helaas.© JLdBnl en Gavi Mensch
Nederland BV @4-2-2013
All rights reserved 2013

Geen opmerkingen:

Een reactie posten