woensdag 15 februari 2017

Volk en stemvee.Veel populisten en ook minder populisten zeggen te spreken uit de naam van het volk. En het ergste is dat de politiek links van het midden deze standaardiserende en vaak denigrerende benamingen heeft geaccepteerd en ze soms overneemt.

Ik heb daar altijd een hekel aan gehad en het moest maar eens afgelopen zijn.
Het op een hoop gooien van de belastinggeld-ophoesters die de inkomens van de pluchezitters betalen vereist een andere manier van aanspreken.
De politiek klaagt over de narigheid over henzelf gespuid op twitter en andere media, ik moet er vaak om lachen, het zijn allemaal vernederende koekjes van eigen deeg.


Even voor alle duidelijkheid, als types als het peroxideding, Rutte of jongetje Pechtholt het hebben over de Nederlandse Kiezer, gebruiken ze daarvoor  graag de volgende benamingen:

Het volk
De burgerij
De gemiddelde burger
De armen
Het stemvee
Het publiek
De gewone man
Jan met de pet
De arbeider
De gemiddelde arbeider
De kleine man
Iemand van het gewone volk
De man van de straat
Jan de Arbeider
Jan Boezeroen
Het gemiddelde publiek
De gemiddelde stemmer
De volksbeweging
Wij (Ons)
Men
De burger
De mens
Het stemvolk
Vrouwen
Mannen

Opmerkelijk is dat men vrijwel alleen over mannelijke burgers spreekt.
(Dan is het eigenlijk wel logisch; vrouwen steken vaker hun hoofd boven het maaiveld uit.)
Dus wie 'ONS' en mij verwart, of me bij een van bovengenoemde benamingen denkt te kunnen plaatsen, hoeft niet te rekenen op mijn stem.
Blijft er dan nog een partij over?
Ik vrees het ergste.Eveline van Donkelaar
Nederland BV, 20-2-2017


Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen