woensdag 31 augustus 2011

Over langdurig zieken en handjeklap

.

Nog niet zo lang geleden hebben zorgverzekeraars en brancheorganisaties waaronder het beruchte ActiZ afgesproken met de overheid, dat er extra geïnvesteerd zou worden in de langdurige zorg.

Dat is mooi zult u zeggen! Dat geld gaat o.a. naar scholing en het aantrekken van nieuwe medewerkers. Meer handen met meer kwaliteit. Meer handen waarvan we nog niet weten of ze zich wel aanmelden.
(Zeg, PVV, waar blijven die 10.000 verplegenden nou?)

Langdurige zorg. Die is voor de ouderen en chronisch zieken. Dat zijn de mensen die langzaam, een beetje of niet meer beter worden. De overheid heeft slechts
één 'maar' ingebouwd. Dat geld komt ter beschikking voor de patiënten/cliënten met een verblijfsindicatie. Dat wil zeggen dat ze opgenomen zijn in een verpleeg- of verzorgingshuis of op de 'nominatie' (lees wachtlijst) staan. Zolang ze er zitten beheert de instelling het budget en zolang ze er nog niet zitten ook.

Nu wil het geval dat langdurige zorg steeds meer thuis gegeven wordt, want dat was de bedoeling van de overheid, langer thuis wonen! Dan komt de thuiszorg en die geeft langdurig hulp bij mensen die langdurige zorg nodig hebben. Maar de thuiszorg krijgt niets. Alleen als die thuiszorgcliënten op de lijst van een verpleeg of verzorgingshuis staan, kunnen ze bij die toekomstige zorginstellingen gaan bedelen om wat geld voor de toekomstige cliënten die er nog niet wonen. En instellingen zijn niet gek, die zijn blij met de investering. De tarieven gaan met 5% omhoog.

Terug naar de langdurig zorgbehoeftigen. PGB? Nee. Huishoudelijke hulp? Amper en met eigen bijdrage Thuiszorg? Nou alleen als ze niet opgenomen hoeven te worden en met een eigen bijdrage. Want als ze wel opgenomen willen worden, krijgt de Thuiszorg van de budgethouder (de intramurale ) maar net genoeg om het minimale te leveren. Is er meer nodig, dan moeten er vette argumenten uit de kast gehaald worden en de aanvraag ingediend bij de budgethouder.

Komen we terug bij ActiZ, waarover vanmorgen weer te lezen viel bij o.a. Zorgvisie:
Andere kwaliteitsmetingen om de medewerkers van ActiZ en de zorgbranche lekker bezig te houden met weer nieuwe formuliertjes?
Laten we nu eerst eens voor voldoende kwaliteitshanden aan die bedden zorgen

Handjeklap met de commercie. MARKwerking!
De veel te dure zorginstellingen (en ziekenhuizen met hun vastgoed perikelen en hun bonussen en behoud-van-topsalaris-ook-al-doe-je-niks-afspraken samen met de zorgverzekeraars, die van: de eigen-bijdrage-moet-omhoog en dit wezenloze-en-for-ever-gezonde-en-stinkendrijke-en-zich-dus-geen-zorgen-makende Kabinet. Lekker trio!

Waar blijven we dan met de thuiszorg? Waar blijven de investeringen? Het geld voor meer opleiding en dus meer kwaliteit?
Wie zei U? Thuiszorg? Wat is dat?
Dat, meneer Overheid, is waar al die chronische en langdurige nu hun zorg vandaan halen en dadelijk nog meer, als de PGB's niet meer uitgedeeld worden.
Dus, zo lees ik vanmorgen, die langdurig en chronisch zieken worden nog een stukje verder gekort. Dat is logisch!
Thuiszorg was toch de zorg die in de toekomst moest gaan zorgen voor alle ouderen en chronisch zieken? Zorginstellingen waren toch te duur? En de mensen moesten toch zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Waarvan moeten ze dat dan doen?

Moeten we die mensen dan maar laten rotten, wij thuis-zorgverleners? Moeten we dan maar 16 uur werken voor de prijs van 8?

En denkt u dan meneertje Overheid, dat wij zorgverleners in de thuiszorg geen behoefte hebben aan scholing? Aan nieuwe collega's? Aan betere materialen?
Dat we wel met wat minder salaris toe kunnen, dat we geen huur hoeven betalen, dat onze kinderen niet hoeven te studeren, dat we allemaal maar op straat moeten gaan wonen?
Bedenkt u wel, meneertje Overheid, dat de mensen altijd hun eigen behuizing betalen, ook al hebben ze een verblijfsindicatie zonder opgenomen te zijn?

Vindt u dat we iedereen maar structureel aan moeten melden voor zo'n dure zorginstelling, die pas plaats heeft voor ons als we waarschijnlijk allang dood zijn?
In de wetenschap dat thuiszorg altijd nog beter is voor de meeste langdurig en chronisch zieke cliënten en patiënten en bovendien een stuk goedkoper dan de opname in een verpleeghuis?

Ik ben hard op weg om hier (langdurig) ZIEK van te worden. Langdurig en zoals het er nu uitziet, chronisch!©Gavi Mensch
Nederland BV, 31-8-2011

zondag 28 augustus 2011

Verschraling dreigt door scheiden wonen en zorg

.

Zie voor aanleiding: http://www.skipr.nl/ van 25-8-2011.

Vorig jaar ging de subsidiepot voor kleinschalig wonen voor ouderen- en verpleeghuiszorg open. In plaats van de massale verpleeghuizen met zaaltjes werden plannen uitgevoerd ( al voordat de subsidiepot open was) om zoveel mogelijk units te bouwen waar ouderen meer privacy en meer en beter op hen afgestemde zorg zouden krijgen. Het geld voor de 'zorg' gaat voor ouderen dus zitten in de woonruimte. Hieronder een voorbeeld van hoe zoiets er uit gaat zien:

Units van 6 met allemaal een eigen appartementje. Woon/slaapkamer, douche en kitchenette. De gezamenlijke huiskamer zou kunnen verdwijnen. Alles met volledig domotica pakket. Deuren open en dicht, temperatuur regelen, verzorging bellen…. Ha, de verzorging bellen! Op elke unit zou een verzorgende komen, meer was niet nodig en 's nachts 1 op 2 of 3 units. Mooi!

Er werd veel PR gedaan om mensen te verleiden naar de kleinschalig-wonen-units te gaan, niets was te veel. In het oude verpleeghuis werd ineens , bij wijze van proef, voor luxe catering gezorgd, men ontbeet, lunchte en dineerde in het restaurant. Met warme broodjes met verse brie, croissantjes zo uit de oven en jus d'orange en zalmschoteltjes met verse dille saus. Dat moest wel een fortuin kosten om zo elke dag de liefde door de maag te laten gaan. En het bedienen van de domotica was eenvoudig te leren, voor 70+ers?

De verzorging en verpleging klaagden steen en been. Alle cliënten voor 10 uur aangekleed en gewassen aan het ontbijt? En dadelijk? In de nieuwe units? 1 verzorgende voor 6 cliënten? Helaas kan 1 verzorgende maar 1 cliënt tegelijk toiletgang bieden. De andere 5 moeten maar blijven bellen totdat de verzorgende (op volgorde van inkomst op de blieper) kon komen?
En met wie maken de mensen een praatje? Met elkaar? Waar dan?
In de uren dat het restaurant ( met duurbetaalde koffie) open was buiten de maaltijden om? En hoe komen ze daar dan? Er is geen andere gemeenschappelijke ruimte meer immers. En waar wordt therapie gegeven, waar kunnen de bewoners gezamenlijk iets doen? En wie zou daar de toiletgang dan moeten verzorgen?

Maar dat werd allemaal weggewuifd, wie het er niet mee eens was kon gaan, er waren sowieso minder verzorgenden nodig.

Zo gaat het dus worden: de zorgbaas is zorgmakelaar geworden en vangt voor huur en onderhoud geld van de cliënt die maar moet zien of hij daarvoor huurtoeslag krijgt. Voor de verzorging wordt een minimaal aantal verzorgenden ingezet, die ook nog eens minimaal betaald worden. Een verpleegkundige per complex per shift moet ook voldoende zijn, liefst op een 0-uren contract. Van sociale interactie is geen sprake meer, mensen die rolstoelafhankelijk zijn hebben hulp nodig om zich te verplaatsen. De sociale controle op het personeel valt ook weg, slordigheden worden pas na 8 uur opgemerkt, als ze al opgemerkt worden.

En welke bejaarde of chronisch zieke kan dit systeem betalen? In het verpleeghuis met de pilot werden alleen de vermogende cliënten uitgezocht. En waar blijft de rest dan op den duur?
De overhead blijft, de bestuurder, zijn secretaresse, zijn leasebak, de manager verzorging, de submanager, de facilitaire dienst en diens manager, ITC en de manager, de unit managers...! De enkele verzorgende?verpleegkundige moet zichzelf financieren uit die minimale zorgpot.
Dat wil zeggen dat de verblijfszorg alleen gericht is op het verblijf en zo zal er minder zorggeld uitgegeven worden. De behuizing wordt het goudmijntje!
©Gavi Mensch
Nederland BV, 28-8-2011Zie ook:
http://gavimensch.blogspot.com/2010/08/nooit-meer-zorginstellingen.html


Update 16-10-2012:
http://www.medicalfacts.nl/2012/10/07/oud-minister-els-borst-awbz-uitdunnen-is-simpel/


.


dinsdag 23 augustus 2011

EPD kan doorstart maken.

.

EPD kan doorstart maken?
Een aantal (wie zijn en hoe groot is dat aantal?) koepelorganisaties van huisartsen en apothekers concludeert dat het elektronisch patiëntendossier (EPD) toch kan worden ingevoerd. Dat terwijl er door de Senaat besloten was om het niet te doen.

Lees in Zorgvisie digitaal: http://www.zorgvisie.nl/Nieuws/EPD-kan-doorstart-maken.htm

Bizarre doordouwerij van lobbyisten die daar zeer waarschijnlijk financieel baat bij hebben.
Natuurlijk staat er druk op van de farmaceutische industrie: prijsschommelingen en alle nadelen van de vrije markttheorie in praktijk gebracht. De zorgverzekeraars berekenen de kosten door en de artsen en apothekers ook. Het totale plaatje: Geen enkele garantie voor privacy, zorgpremies omhoog en wat gniffelende doordrammers. Waaronder Minister Schippers, die ongehinderd door kennis van zaken, zich laat adviseren door belanghebbenden. Goed voor haar CV?

Zo wordt de Zorg in Nederland nog verder uitgehold, waarbij onze persoonlijke gegevens ook nog eens van hand tot hand gaan. Níctiz heeft nooit de privacywaarborg af kunnen geven en nu wel? De minister heeft nooit geluisterd naar diegenen die haar gewaarschuwd hebben en was van meet af aan voorstandster van het openbaar maken van onze privé zaken. Een van haar voorbeelden: Het ambulance personeel zou direct toegang hebben tot onze dossiers. Larie, tussen het inloggen en zoeken en hopen dat alles up to date is, ligt u daar…. waarschijnlijk dood te gaan aan iets anders dan in uw dossier staat. Als u neervalt in Groningen terwijl U in Maastricht woont, is de zoektijd langer dan de professionele handelingstijd. Regionale dossiers is dus een dubbele farce.

Ik heb al zo vaak geprotesteerd tegen het EPD zoals het gepresenteerd werd (d.w.z. zonder de bijgehorende garantie van privacy) en met mij vele anderen.
Het zijn MIJN gegevens, over het functioneren van MIJN lichaam en MIJN hersens, het is het laatste dat ik vrijgeef. Het respect van de politiek en de maatschappij (met name werkgevers, verzekeraars en banken) is dermate klein geworden dat ik vrees dat bij het minste of geringste mijn persoonlijke gegevens in de uitverkoop worden gedaan. En daar bedank ik voor.Ik wil een chip ( bijvoorbeeld in mijn paspoort, ID card of rijbewijs )waar alles op staat, die ik bij me draag (eigen verantwoording) en die alleen op het gevraagde moment kan worden gebruikt. Het bij mij dragen geeft aan dat ik toestemming geef voor gebruik. Bij elk artsenbezoek of medicatieverandering, kan de chip ge-update worden. Kosten waarschijnlijk ook 10 miljoen, maar dan heb ik geen last van ongeoorloofde meelezers.
©Gavi Mensch
Nederland BV, 23-8-2011


All rights reserved zet ik er maar niet meer bij. Meer dan 1 van mijn 'onzinnige ideetjes' is overgenomen door o.a. de politiek, zonder te vragen en zonder bedankje. Ik ben gewend geraakt aan het ongevraagd gebruiken van mijn teksten. Ik zou dus zeggen: Ga uw gang, ik geef bij deze toestemming.

.

zondag 21 augustus 2011

Over werknemerstevredenheid in de zorg.

.

Naar aanleiding van een artikel in Zorgportaal:
http://site.zorgportaal.nl/index.php/zorgkrant/nieuwsl-lijst/2516-verbazing-over-tevredenheid-werknemers-zorg-en-welzijn

Mijn verbazing over de uitslag van het onderzoek:

Ik kan me voorstellen dat de opdracht was om een mooie uitkomst van het onderzoek te fabriceren. Al was het alleen maar om meer mensen te verleiden om in de zorg te gaan werken.
Is er niet goed onderzocht of zijn alleen tevreden mensen ondervraagd (managers bijvoorbeeld)?

Ik werk al meer dan 40 jaar in de zorg. En mijn werk, mijn eigen verpleegkundigenwerk doe ik nog steeds met 'plezier'. Maar het werken in de zorg is een ramp. Het is nog nooit zo slecht geweest als nu.

Roosters die nergens rekening mee houden, praatjes van zorgbazen over onze salarisvermindering, welwillende noodhulpjes overal. Altijd jakken en gestrest zijn. Veel in eigen tijd doen. Veel wanorde zien en er niets aan kunnen doen. Regels die met voeten getreden worden. Ter wille van wat? Wie wordt daar beter van?

Dit gebeurt overal, ziekenhuizen, thuiszorg, verzorgingsinstellingen, ggz, jeugdzorg, gehandicaptenzorg. Mijn werk kan niet overweg met een chronometer, mijn patiënten niet met de papierberg i.p.v. verzorging.

En wat vaak het meest irriteert is dat de werkvloer het geld bij elkaar werkt en dat het grootste deel daarvan gaat naar alles behalve patiëntenzorg. Het grote gebrek aan goed opgeleiden betekent dat je als verpleegkundige continue aan het checken bent, bezig met het aanleren van vaardigheden; vaak moeten er kleine foutjes hersteld worden op het gebied van wondzorg en de communicatie is knudde. Weinig tijd voor werkoverleg, want dat is niet productief. Communicatie is te haastig. Het is droevig gesteld. Bovendien worden patiënten agressiever, velen zijn 'verwend' en de meeste hebben het idee dat ze zelf kunnen bepalen hoe, wat en wie, daarbij niet gehinderd door enige kennis van zaken. Tijd om hen rustig uit te leggen is er immers ook niet.

Maar vraag me of ik met plezier mijn werk doe, dan zeg ik ja, ondanks alle narigheid doe ik mijn werk nog steeds met plezier, zeg 80 % van de tijd. Waarom? Ik heb bewust voor dit werk gekozen, ik ben degelijk en veelzijdig opgeleid en zie veel doordat ik geleerd heb te observeren. Ik zie de resultaten ervan. En daar ben ik trots op.

Helaas heb ik minder vrije tijd, er wordt altijd van me verwacht dat ik inval, mijn ouderenuren zijn grotendeels weggevallen en vakantie of vrije dagen opnemen is vaak niet mogelijk. Ik werk dus meer uren als vroeger en die uren hebben vaak 80 minuten werk in 60. En ik word maar niet jonger!

Mijn enthousiasme voor het vak probeer ik nog steeds over te brengen op jongere collega's en op de leerlingen. Helaas zien die al snel dat mijn drijfveer een andere is dan die van hen. Ik ga voor de patiënt en de te verlenen zorg, zij voor de binnen de tijd uit te voeren opdracht. Mijn drijfveer levert, naast het flutsalaris, tevredenheid op voor het werk dat ik doe, Bij hen valt, naast het gebrek aan voldoening, het salaris ook nog eens tegen.

In het ziekenhuis werken wil ik al niet meer. De zorgverlening is over het algemeen van een dusdanig laag niveau dat ik me zou schamen. Veel van de patiënten in verpleeghuizen en thuiszorginstellingen komen na 4 dagen ziekenhuis al terug met doorligplekken. De ouderen die er wat langer lagen hebben een slechte voedingstoestand, infecties en contracturen. Ik wijt dat niet altijd aan ondeskundigheid maar aan gebrek aan personeel, tijdgebrek en onvoldoende inzicht. Ooit kreeg ik uit een Academisch Ziekenhuis een ingestuurde doodzieke, dementerende patiënt gewoon retour gestuurd, de artsen en verpleegkundigen konden er niet mee omgaan en de patiënt veroorzaakte onrust. Natuurlijk had er uit het verpleeghuis een verzorgende mee gemoeten maar die kunnen niet van een afdeling weg, soms zijn ze maar met twee. Dat soort zaken.

Of we tevreden zijn en het werken in de zorg een 7.4 geven (aldus onderzoeker van: 'Medewerkerbeleving in Nederland 2011'. Integron)? Ik durf daar een volmondig nee tegen te zeggen en met mij veel collega's. Wie het werk zoals het nu gedaan wordt en 7.4 gemiddeld geeft, weet dus eigenlijk niet hoe het werk gedaan had moeten worden.
Zie ook: http://gavimensch.blogspot.com/2011/06/de-zorg-mijn-zorg-en-ook-de-uwe.html


              
©Gavi Mensch
Nederland BV, 21-8-2011
 
.

zaterdag 20 augustus 2011

Pittige Poster

Niet helemaal mijn woorkeus maar wel duidelijk en ik ben het er helemaal mee eens!Nederland BV, 20-8-2011


vrijdag 19 augustus 2011

ODTV patiënten.

.

Therapeutisch Centrum voor patiënten met ODTV (oostindische doofheid en tunnelvisie).


Ons centrum is alle dagen geopend van 7:00 tot 23:00 en buiten die tijden zijn wij voor spoedgevallen telefonisch bereikbaar.

We staan voor verlichting van uw lijden, bekijken in teamverband de oorzaken en voornamelijk de gevolgen ervan. U hoeft zich niet speciaal aan te melden, het mag wel natuurlijk, maar over het algemeen vinden wij u met gemak. U wordt dan automatisch toegevoegd aan de wachtlijst voor behandeling. Voorafgaande aan de behandeling verneemt u van ons hoe het gesteld is met uw oostindisch doof zijn en/of uw tunnelvisie. Over het algemeen zijn beide problemen overkomelijk, mist u daarvoor in therapie komt bij ons.

We geven u gratis uitleg over uw, veelal mentale maar soms ook intellectuele, storing en over de oplossing van de beklemming van uw grote hersenen ( het deel dat zou moeten denken) en de verwijding van de hersenstam (het deel dat functioneert op automatisme en waarvoor geen denkproces nodig is)
Als u gaat 'denken' met de hersenstam, merken wij dat vanzelf.
Hiervan zijn erg veel voorbeelden bekend.

In uw grote hersenen, indien in voldoende mate aanwezig, behoren links en rechts een aanvulling op elkaar te zijn. De linker helft, bestemd voor o.a. logisch nadenken, laat bij tunnelvisie een atrofisch beeldzien; u gaat dan napraten. De rechter helft verzorgt o.a. de emotie die een wantoestand bij u zou moeten oproepen. Oostindisch doof zijn, bij bijvoorbeeld een 'cry for help', betekent dat uw rechterhelft niet naar behoren functioneert.

Wat kunnen wij van het centrum voor ODTV voor u betekenen?
Ik geef u wat voorbeeldjes van therapeutische mogelijkheden:

Opiniedweilers als de Telegraaf mag u alleen bekijken als u al wat andere kranten gelezen heeft. Als therapie laten wij u uittreksels van artikelen en columns maken en deze met elkaar vergelijken. Zowel mondeling als schriftelijk.

Wij gaan met u naar de clubbijeenkomsten en congresjes met zogenaamde politieke inhoud. In een 1 op 1 situatie doen wij aan simultaanvertalen van wat er gemompeld wordt en houden uw handen vast als u de neiging krijgt om te applaudisseren. De ducktape halen wij van uw mond als u een kritische opmerking wilt maken, anders niet

U wordt minstens één maal per dag verplicht om een zinnig stukje op Geen Stijl te schrijven, de kritiek moet u 'cold turkey' kunnen doorstaan. Ook moet u op die kritiek direct een zinnig en weldoordacht weerwoord kunnen schrijven.

U krijgt als witte boorden crimineel een speciale sessie met een andere witte boorden crimineel, in elke beroepsgroep zitten genoeg graaiers en slavendrijvers. U wordt geacht hen van repliek te dienen als zij met praatjes over bezuinigingen binnen het bedrijf komen. Uiteindelijk moet het zo zijn dat de crimineel zich schaamt en zijn salaris verdeelt over de productieve en hardwerkende collega's. Daarna mag u het zelf in de praktijk tot uitvoering brengen.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe een therapeutische sessie er uit kan zien.

Voor tunnelvisies in de gezondheidszorg en politiek hebben wij speciale therapeutisch oplossingen, voornamelijk voor bestuurders en leiders die halverwege willen afhaken. Dat kan echt niet.

De sancties zijn een jaar onbezoldigde taakstraf ( dat hebben we vooraf al afgesproken met de rechters) en deze zullen plaats vinden in verzorgingshuizen met veel incontinente patiënten. De 24uurs luiers moeten dan droog blijven, aan u de taak(straf) om dat te verwezenlijken. Ook in de schuldsanering wordt u tewerkgesteld, waarbij u van uw spaargelden de tekorten moet aanvullen indien de te saneren cliënt niet genoeg geld heeft om van rond te komen.

Speciale sessies voor relifanaten zullen worden vergoed uit de collectes gehouden in bij de reli behorende gebedsruimtes. Er zal grif geld gedoneerd worden door leken om deze fanaten van hun tunnelvisies af te krijgen, zij kosten hen immers veel (bijvoorbeeld leden van RK onderzoekscommissies).

Voor oostindisch dove patiënten zal het 24 uur onafgebroken luisteren naar eigen preken, speeches en brainwashtoespraken een therapie op zich blijken te zijn. Ook voor politici hebben wij een zwamruimte ingericht waar zij gedurende 24 uur niets anders horen dan hun eigen gebazel. Zij krijgen geen diazepam ( te duur) en moeten de sanctietijd dus lijdzaam uitzitten.

Ik hoop u zo een indruk te hebben gegeven wat er zo al mogelijk is in onze praktijk.

Zoals gezegd, u hoeft zich niet aan te melden. Wij hebben onze bronnen, wij berichten u direct van uw ODTV.

Tot ziens!

Het DOTV team.


PS Spoedaanvragen en suggesties kunt u hieronder kwijt. We zullen daar zo snel mogelijk op reageren.
@Gavi Mensch
Nederland BV, 19-8-2011.

.

donderdag 4 augustus 2011

Volgens Wilders kan ik de boom in...

.

Volgens Wilders kan ik de boom in. Volgens mij kan dat niet.

Want ondanks zijn stemmentrekkende loze belofte dat er 10.000 verplegenden (?) bij zouden komen (hetgeen in het aan zorgwerker-uitputting lijdende Zuid-Limburg nogal wat stemmen opleverde), bleek deze jokkebrok niet bereid om die mensen uit eigen 'zak' te betalen. Wilders is namelijk kinderloos (wat wel weer een geluk bij een ongeluk is). Evenals Rutte trouwens, die ook geen zak voor de Zorg over heeft.
Nu moet ik de boom in en dat zou betekenen dat er dus weer een verpleegkundige minder is.

Even een onderonsje met Wilders:

"Helaas snotneus, je hebt je huiswerk weer niet gedaan. Een groot deel van de zorgwerkers is van nature sociaal denkend en meer dan eens 'links'. Dat wil zeggen dat, als wij de boom in moeten, jij zelf Rutte's moeder vandaag of morgen moet gaan verzorgen, hetgeen me voor haar een absolute verschrikking lijkt. Jouw heerlijke Nederlandse Nederland staat namelijk al jaren in de min wat betreft het opleiden van verpleegkundigen en verzorgenden. Over het salaris wil ik het niet eens hebben. De thuiszorg wordt uitgehold ten gunste van de villa's en de 130 km zones van je vriendje zorgen voor de nodige extra aanvoer van nieuwe patiënten.

Je jonge Limburgse clubleden die én in de zorg werken én op jou gestemd hebben, gaan ook niet extra werken, die willen graag die 'linkse' zusters, zoals ik er een ben, houden. Zeker na de voorlichting die ik hen gegeven heb over je ondoorzichtige praktijken, ze snappen nu tenminste dat beloftes uit jouw mond ruiken naar faeces en de inhoud hebben van een sputumpotje.

De boom in….. hoe haal je het in je domme blonde hoofd?
Wie denk je wel dat je bent?

Een klein ophitsertje met slecht geknipt geverfd haar en een zeer matige opvoeding, vrees ik. Waarom maak je niet dat je wegkomt? In de VS zit Pamela met smart op je te wachten. Met thee die je niet in een "Mosk" hoeft te drinken. Neem je beveiliging maar mee, Pamela betaalt die vast met liefde. Je kogelvrije vestje niet vergeten, er zijn daar wapenvergunningen te over!

Vooruit, opge'rot' staat netjes!

Ik heb begrepen dat vrijheid van meningsuiting je mateloze bescherming geniet. Vandaar dit ( nu nog minzaam) beledigende stukje.

Geheel zonder vriendelijke groeten.
Ik kom je wél uitzwaaien als je besluit om naar de andere kant van de oceaan te vertrekken!"

@Gavi Mensch
Maastricht, Nederland BV, 3-8-2011

Update:  juli 2014 Begin van de slavernij promotie van rechts?
http://www.doorbraak.eu/rightwing-populist-wilders-promotes-forced-labour-jobless/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter


Update: 18 maart 2016 · 

Eerst een hele groep 55+ VP wegpesten. Die werden ook afgeschreven door UWV als onbemiddelbaar. Hebben zich niet meer opnieuw geregistreerd ook al ivm kosten. En zitten nu thuis, zijn iets anders gaan doen of zijn afgekeurd. Wat een gotvergeten schande. Supersonische zorgverleners waarvan velen meer dan 40 jaar zorg hebben verleend. Allrounders die hun opgebouwde arbeids- en compensatieverleden zagen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Die opnieuw nachtdiensten moesten gaan draaien en 50 urige werkweken. Die ondanks de slijtageslag altijd op het werk waren. Collega's met gevoel voor collegialiteit. Ik heb jaren geleden al gewaarschuwd!!!!!.

Update: augustus 2016.
Waar blijf je nou Wilders?

http://www.indeed.nl/Verpleegkundige-vacatures-in-Limburg

Update: 10-2-2017 http://nos.nl/artikel/2157424-verpleegkundigen-massaal-in-the-picture.html