maandag 25 februari 2013

¡Cambia, Change!

Tienes más poder que nunca. 
En Change.org vemos día a día como personas como tú están cambiando el mundo, ¡literalmente! Personas inquietas que inician una petición, difunden su campaña para generar presión y provocan el cambio que buscan.
Por eso queremos compartir contigo algunas de las campañas que gente como tú ha iniciado enChange.org durante las últimas semanas y que se han convertido en victorias:
Emilia, al saber que no entrará en la cárcel. Click 'mostrar siempre imágenes' si nos ves esta imagen.
Emelés y Miguel
Fotografía de excursión de la asociación. Click 'mostrar siempre imágenes' si nos ves esta imagen.
Fotografía de Malala. Click 'mostrar siempre imágenes' si nos ves esta imagen.
Todos estos cambios comenzaron igual: alguien inició una petición en Change.org explicando qué quería cambiar, por qué y quién podía cambiarlo.
Algunas de estas peticiones consiguieron miles de firmas, otras sólo unos cientos. Pero fue el poder de la gente lo que hizo que todas ellas se convirtiesen en victorias.
Gracias a tu apoyo muchas personas están consiguiendo cambios en su entorno: Rubénconsiguió que el Gobierno Vasco cierre una ganadería que no respetaba la ley de protección animal; los estudiantes de una escuela de arte en Canarias lograron que siguiese abierta; ciudadanos valencianos hicieron que se suspendiera un concierto de un grupo de música nazi; alumnos catalanes consiguieron que se les abonase el importe de unas becas concedidas...
...Y otras muchas victorias en todos los rincones de España que puedes ver aquí.

Me dicen: "Gavi, el cambio está en tus manos".  

Pero no solamente en los mios, cambiamos el mundo juntos!  

Change international: http://www.change.org/


Recomendación de 
Gavi Mensch
25-2-2013

zondag 24 februari 2013

Gastblogger Jan: Hoe privé is mijn EPD?Hoe privé is mijn EPD?

Ik las na de zomer 2008 in de krant er in eerste instantie over, dat men een centraal systeem voor uitwisseling van medische gegevens zou opstarten en dat aan ieder adres een brief zou worden bezorgd met informatie en een bezwaar formulier.

Je raadt het al, die brief is dus niet bij mij bezorgd!

Door de identificatie plicht was ik al helemaal klaar met centrale registraties. Ik besloot mij te verzetten tegen weer een nieuwe registratie. Bezwaar formulier op internet opgezocht, uitgeprint, ingevuld, rijbewijs gescand en opgestuurd.
Op 22 juni 2009 kreeg ik bericht terug dat mijn bezwaar verwerkt was.
Toch ongerust over berichten in de media, besloot ik begin 2011 op te vragen welke zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars mijn burgerservicenummer (BSN) hadden geraadpleegd.

Resultaat:
**21-5-2010 Opvraging initiële vulling 000031099-000xxxxx
Huisartsenlaboratorium Noord ICT coördinator
11-11-2010 Opvraging initiële vulling 000027698-000xxxxx
Stichting Algemeen Christelijk Ziekenhuis Groningen Teamleider
14-1-2011 Verificatie BSN**

Ik worstelde met het begrip van initiële vulling, ik begreep de zin ervan niet goed.
Er was bij Lab Noord (Huisartsenlaboratorium Noord ) in 1996, een eenmalig bloedonderzoek gedaan.
Bij het Martini ziekenhuis (Stichting Algemeen Christelijk Ziekenhuis) was ik in de zomer van 2003 langs geweest, omdat de bij het zwemmen gebruikte siliconen prop niet uit mijn oor te halen was, dit was ook eenmalig

Dus beide instellingen aangeschreven waarom men mijn BSN opgevraagd had.

Reden van Lab Noord op 1-2-2011:
**Het betreft hier algemene persoonsgegevens en de gegevens met betrekking tot uw zorgverzekering. Daarnaast dus nog medische onderzoeksresultaten.
In het kader van de voor onze organisatie wettelijke verplichting om per
1 januari 2010 het BSN nummer te gebruiken bij medische correspondentie, is uw BSN nummer opgevraagd bij de SBV-Z.
Deze vulling met BSN nummers is in het jaar 2010 uitgevoerd bij alle in ons systeem aanwezige patiënten. De reden hiervoor is simpel, in 1996 bestond deze verplichting nog niet en destijds is dit BSN nummer niet vastgelegd.
Om aan toekomstige verplichtingen ten bate van het landelijk EPD te kunnen voldoen moeten alle dossiers zijn voorzien van een BSN nummer.**

Reden Martini ziekenhuis op 2-2-2011:
**Vanaf 01-06-2009 is het ziekenhuis verplicht de BSN van de patiënten op te nemen in haar administratie.
Het ziekenhuis heeft een initiële vulling uitgevoerd ten behoeve hiervan, dit is gebeurd op 11-11-2010; op 21-05-10 is er een raadpleging gedaan door huisartsenlaboratorium Noord.
De gegevens van u die zijn gebruikt zijn: naam, voorletter, postcode en huisnummer.
Het BSN mag niet gecommuniceerd worden totdat wij uw identiteit hebben
vastgesteld (vergewisplicht). Dit gebeurt de eerst volgende keer dat u in het
ziekenhuis komt, u wordt dan gevraagd zich te legitimeren, dan wordt de koppeling definitief gemaakt.**

Ik ben aardig verontrust over deze zin:
---- het BSN mag niet gecommuniceerd worden totdat wij uw identiteit hebben vastgesteld (vergewisplicht). Dit gebeurt de eerst volgende keer dat u in het ziekenhuis komt, u wordt dan gevraagd zich te legitimeren  dan wordt de koppeling definitief gemaakt.
Het voelt alsof die beide instellingen mijn gegevens hebben en ik er geen enkele invloed meer op heb!
 Op 5-5-2011 is de wet voor een L-EPD verworpen door de eerste kamer.

Aanvragen van wie mijn BSN hebben ingezien is leuk en houdt ze van de straat, dus weer een bericht ontvangen op 25-01-2012.
Resultaat:

**Ingesteld bezwaar:
U heeft bezwaar gemaakt tegen uitwisseling van uw gegevens via de landelijke infrastructuur. Dit is op 19-06-2009 doorgevoerd. In onderstaand overzicht ziet u de wijzigingen die u heeft doorgegeven voor uw bezwaar.
De gegevens in dit overzicht hebben betrekking op de periode van:
24-01-2011 tot 24-O1-2012.
Zorgverleners die medische gegevens hebben aangemeld:
Er zijn geen zorgverleners die uw gegevens hebben aangemeld.
Zorgverleners die medische gegevens hebben opgevraagd:
Er zijn geen zorgverleners die uw gegevens hebben opgevraagd.**

Ok, het ziet er naar uit dat er voor mij niets veranderd is.
 Ik vraag nogmaals wie mijn BSN hebben ingezien; weer een bericht ontvangen op
5-12-2012.
 Resultaat:

**21-5-2010 Opvraging initiële vulling 000031099-00020808
Huisartsenlaboratorium Noord ICT coördinator
11-11-2010 Opvraging initiële vulling 000027698-00020499 Stichting
Algemeen Christelijk Ziekenhuis Groningen Teamleider
14-1-2011 Verificatie BSN
25-5-2011 Verificatie BSN 000106739-00052846 Huisartsenmaatschap**

Huh?
Nu blijkt mijn huisarts mijn BSN geverifieerd te hebben.
Vreemd!
Dat stond niet in het overzicht wat ik op 25-01-2012 ontving over het jaar 2011.
Volgens www.vzvz.nl  heeft mijn huisarts zich aangemeld voor de zorginfrastructuur, echter de samenwerkende apotheker niet.
Ik overweeg derhalve om maar op zoek te gaan naar een andere huisarts.
Voor dit soort acties is er een gezegde: Stemmen met de voeten.

Daar de discussie over het private EPD in november 2012 weer losgebarsten is, besluit ik op vrijdag 30 november 2012 Lab Noord en Martini ziekenhuis aan te schrijven met de volgende verzoeken:

1. Vernietiging van het medisch dossier over mij. (er staat ook werkelijk niets interessants in)
2. Namen van de medewerkers die mijn dossier ingezien hebben.
3. Verwijdering van persoonsgegevens uit hun systemen, zoals NAW en natuurlijk BSN.

Met mijn verzoeken natuurlijk verwezen naar artikelen in de wetten Wbp en WGBO.
In WGBO staan een termijn van 3 maand en in Wbp staat een termijn van 4 weken.
Dit heb ik ook vermeld.

Van Lab Noord had ik na 4 weken nog geen bericht terug en dus een e-mail gestuurd naar de klachtencommissie.
Het sturen van een klacht bleek te werken.
Na enkel e-mails kreeg ik op 2 januari 2013 een brief van Lab Noord waarin ze aangaven dat al mijn gegevens uit hun systemen waren verwijderd.

Bij de e-mail wisseling werd mij ook de werkelijke reden van de initiële vulling gemeld:

**Omdat wij uit declaratieoogpunt naar de zorgverzekeraars het BSN nummer
moeten meeleveren (zonder BSN krijgen we geen geld) hebben wij ervoor
gekozen om preventief alle BSN nummers op te vragen van alle in ons systeem aanwezige patiënten. Uit kostenoverwegingen bleek dit goedkoper dan selectief op te vragen bij een eerste bezoek aan onze instelling.**

Gewoon met een sleepnet alle adressen uit de administratie opvissen en dan BSN opvragen.
Natuurlijk krijgen de patiënten geen bericht, want dat is te duur aan brieven en postzegels.

Niet bepaald netjes, men had eerst het patiënt bestand moeten opschonen en oud materiaal moeten verwijderen.
Wat helemaal erg is: men is nu arbeidsuren kwijt met dingen die in feite niets maken hebben met hun eigenlijke werk (dwz meer mensen aan het bed)

Van het Martini ziekenhuis kreeg ik al op 3 december 2012 bericht, alsof men op mijn brief had zitten wachten:

**Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw brief van waarin u o.a. verzoekt uw medisch dossier door ons te Iaten vernietigen. Het Martini Ziekenhuis is bereid om aan uw verzoek te voldoen.
Wel wiI ik van de gelegenheid gebruik maken u erop te wijzen dat het verwijderen van uw gegevens risico’s voor u gezondheid met zich mee kan brengen. Voor het bieden van optimale zorg is het voor een behandelend arts van groot belang dat over alle gegevens met betrekking tot de gezondheid van de patiënt beschikt kan worden. U dient zich dit ten volle bewust te zijn.
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande willen afzien van uw verzoek dan ontvang ik graag, binnen twee weken, een reactie van u.**

Is dit niet hetzelfde soort bangmakerij waar de voorstanders van L-EPD ook iedere keer meekomen?
Op 10 januari ontving ik in een aangetekende brief van het Martini ziekenhuis het dossier KNO.
Men heeft vast het dossier gescand en bewaart e.a. nu digitaal.
Men wenst niet mijn NAW en BSN te vernietigen, omdat men een wettelijke
bewaarplicht heeft t.a.v. hun facturen.

Dat zal wel, daar ga ik dus komend zomer als het 10 jaar geleden is, achteraan met brieven met de vraag van hoe en waarom van die wettelijke verplichting.
Ik snap die datahonger niet, natuurlijk is er maar een enkeling die er achteraan gaat, maar ik besef terdege dat mijn acties hun behoorlijk wat arbeidsuren kost en zeker nog gaat kosten.

Belangrijk: vraag op wie inzage doet naar je BSN bij:

Waarom kunnen medisch instellingen met een knop druk mijn gegevens inzien en waarom moet ik dan eerst brieven sturen?
Mijn inspiratie bron voor het opvragen van wie mijn gegeven verwerkt is https://rejo.zenger.nl/

@JLdBnl (op twitter)


NB Aan Jan heel veel dank voor de enorme uitzoekerij.
Een waarschuwing aan de mensheid: iedereen die in de zorg werkt kan persoonlijke en medische gegevens inzien. Mw. Schippers jokt!

Het wel of niet weigeren van medewerking levert het bovenstaande op, helaas.© JLdBnl en Gavi Mensch
Nederland BV @4-2-2013
All rights reserved 2013

zondag 17 februari 2013

Men Are Just Happier People


Men are just happier people,
what do you expect from such simple creatures?Your last name stays put.

The  garage is all yours.

Wedding plans take care of themselves.

Chocolate is just another snack.

You can never be pregnant.


You can wear a white T-shirt to a water park.

You can wear NO shirt to a water park.

Car mechanics tell you the truth.

The  world is your urinal.


You don't have to stop and think of which way to turn a nut on a bolt.

Same work, more pay.

Wrinkles add character.

Wedding dress €5000. Tuxedo rental €100.


People never stare at your chest when you're talking to them.

New shoes don't cut, blister, or mangle your feet.

One mood all the time.

Phone conversations are over in 30 seconds flat.

A  five-day vacation requires only one suitcase.

You can open all your own jars.


You get extra credit for the slightest act of thoughtfulness.

If someone forgets to invite you, he or she can still be your friend.

Your underwear is €8.95 for a three-pack.

Three pairs of shoes are more than enough.

You are unable to see wrinkles in your clothes.


Everything on your face stays its original colour.

The same hairstyle lasts for years, even decades.

You only have to shave your face and neck.

You can play with toys all your life.


One wallet and one pair of shoes -- one colour for all seasons.

You can wear shorts no matter how your legs look.
So I don't  want to hear you complain!


Gavi Mensch
17-2-2013
Lots of thanks to my funsupplier and dear friend Mrs Janet Izod.


donderdag 14 februari 2013

RecessiefRutte is dat en het CBS, de doemdenkers en de blinde volgers.

Natuurlijk geef ik zo weinig mogelijk uit.
De bezuinigingsdrift van de Rutte Kabinetten kent geen limiet.


Ik rook niet meer en drink zelden. Ik ga nooit uit. Te duur.
Eten koop ik in aanbiedingen en net op de datum met korting.
Autorijden alleen als het niet anders kan. Verder tweedehands kleding en spulletjes.
Aan mij wordt niets meer verdiend. 
Ik heb het gewoonweg niet. En dus geef ik niets uit.

Stel dat we een fles sterke drank minder kopen, dan scheelt dat per jaar ongeveer honderdtweeëndertig miljoen aan omzet en minimaal vijf miljoen aan accijnzen.
En banen!

Zouden ze dat begrijpen in Den Haag?
Doemdenken verzuipt de economie!
©Gavi Mensch
Nederland BV, 14-2-2013

Ook gepubliceerd op www.120w.nlwoensdag 13 februari 2013

Snel en zonder visieHet gebrek aan diepgang en kennis in de huidige politiek.


Melanie Henriëtte Schultz van Haegen-Maas Geesteranus vergat wat zaken aangaande NS en ProRail en waarschijnlijk ook aangaande Fyra. Rapporten over de NS moeten zelfstandig naar de Tweede Kamer kunnen lopen. Rapporten zonder pootjes blijven lekker veilig bij ambtenaar X in de onderste bureaulade. Staatssecretaris Wilma Mansveld wist van niks (Visie) en krijgt de schuld. Het speet haar van niks te weten. De te snel ingevoerde experimenten zoals die van de 130 km p/u leveren weinig meer op dan slagschipbestuurders die nu menen 160 km per uur te mogen rijden, de boete per te hard geleden kilometer blijft hetzelfde!
Dat had men natuurlijk nooit kunnen voorzien (visie).

'Ronald Plasterk met provincies op Ramkoers, minister houdt vast aan fusie plan.
Utrecht is tegen het te snelle experiment zonder visie'. Ik ben benieuwd wat er van terechtkomt als ook Commissaris van de Koningin in Noord-Holland niet bij is met zo'n samenvoeging van provincies op korte termijn. Ik ben ook benieuwd wat er gaat gebeuren met zaken als AWBZ en aanbestedingen bijvoorbeeld. Meer rompslomp, meer papier, verder van de burger af. Welja, als burgers het opgeven wordt het vanzelf goedkoop.

Henk Kamp wil snel duidelijkheid in de discussie over de mogelijke opwarming van de aarde. Alle bewijzen die daarvoor geleverd zijn passen niet in zijn visie. Zoals hij ook nooit begrepen heeft dat je werknemers niet continu kunt laten verhuizen voor een baan. Zonder beschikbare woonruimte, zonder NS of reiskostenforfait, zonder ontwortelde gezinnen en zonder langdurige contracten en ontslagbescherming is dat niet mogelijk. Welles, zegt Kamp en toont daarmee zijn kortzichtigheid. Ook moet men de aardbevingen maar voor lief nemen in Groningen, de gasinkomsten zijn erg belangrijk.
 Ondanks alle schrijnende en neerbuigende opmerkingen over de handicaps van Jette Klijnsma heeft ze het gemaakt en is ze een voorbeeld van hoe het ook kan. Een doorzetster die nu ook al afgerekend wordt op haar manier van praten, ze schreeuwt namelijk niet. En schreeuwen en blèren is blijkbaar de enige verstaanbare taal vandaag de dag. Het snelle voornemen tot sluiten van sociale werkvoorziening voor mensen met een beperking is dus een dubbele streep door haar rolmodel functie. Het ministerie staat waarschijnlijk deels onder leiding van Wientjes, die de opname van mensen met een arbeidsbeperking niet wil neerleggen bij VVD werkgevers (zijn er nog andere?). Op goede alternatieven is dus nog geen zicht (visie).

Stef Blok De Tweede Kamer komt dinsdag door agendaproblemen niet meer toe aan het debat over de huurverhoging voor mensen in een corporatiewoning, hij moet de verhoging snel doorvoeren, wil hij die nog dit jaar invoeren. De oppositie in de Tweede Kamer heeft het niet op die haast, daar is de zaak te belangrijk voor. Evengoed wordt het plan er snel doorgedrukt met gebruikmaking van christenen die hun oppositie-visie verkwanselen voor concessies.

Jeroen Dijsselbloem geeft even snel €550.000, - 'salaris' aan een nieuwe staatsbankdirecteur. Heel bijzonder, hij doet dat vanuit de visie dat het een reuze klus is. Zo is het wassen en aankleden van een patiënt van 100 kilo ook maar die verzorgende verdient een slechts 22000 bruto per jaar, een mensenleven is dus weinig waard.


Edith Schippers geeft blijk van visieloosheid en curriculaire ambitie door op de schoot van zorgverzekeraars te zwijmelen over de snel onderzochte zogenaamde waterdichte veiligheid van haar EPD, (BSIWY*), over wat er allemaal niet moet in de zorg en dat ze van mening is dat ze de tabakslobbyprijs (update 11-3-2013) verdiend heeft door snel ook nog even het algeheel horeca rookverbod er door te drukken in plaats van overal. Over de invulling van de basispakketten van de zorgverzekering vraagt ze nu snel advies, wetend dat haar visie in zorgkringen op geen enkele manier gewaardeerd wordt.

*BSIWY=Big Sister Is  Watching You.

Frans Timmermans beschouwt de Bulgaarse conclusies als een bevestiging van de Nederlandse positie dat Hezbollah een terroristische organisatie is. Hij vindt dat er op korte termijn in de EU besproken moet worden welke consequenties hieraan verbinden worden (vaststelling was uit 2004). Ook wil hij snel een Nederlandse trainingsmissie voor militairen in Mali, hopelijk nog voordat Frankrijk zijn troepen uit Mali weghaalt (a.s. maart). Wil hij ook krantenkoppen zoals bij de Kunduz missie?
Ook zijn visie op Europa is erg duidelijk, niet tegen Europa, niet voor een federale staat maar ergens daar tussenin. Amen

Mark Rutte is alleen nog zichtbaar op persco's en met zijn mapje voorgekauwde uitspraken in de Tweede Kamer. Hij is voornamelijk herkenbaar aan zijn eeuwig slecht zittende pakken die in veel kringen al benoemd worden als de erfenis van andere premiers en tig keer vermaakt. Precies zoals de visie van deze premier. Geërfd en per maand aangepast aan de lopende kwesties. De secretaris verandert alleen de data en de namen in dat wat Rutte opleest. De valse Ruttesmile wordt trouwens snel zuurder.

Ik kan hier nog veel snelle zaken en ontoereikende visies aan toevoegen. Nederland wordt, mijns inziens, bestuurd door de spelers van een monopoliespel. In plaats van speelgeld wordt het onze gebruikt. We worden geacht de mond te houden. Wij spelen immers niet mee. Wij hebben gewoon fout gekozen, niet zo vreemd met de hoeveelheid leugenaars die hun billen op een zachte stoel geplant hebben.

Laten we snel aan de slag gaan mensen met visie, behoedzaam en transparant overleggend. Ministers met inzicht in hun post, kennis van zaken. Examens voor politici, werk op niveau mag van mij, maar dat niveau moet wel een bijdrage leveren.
Strafbladen en vergeten schandalen, het kan echt niet.
Voor visie, integriteit en weldoordacht werk hebben we duidelijk een ander soort regering nodig.©Gavi Mensch
Nederland BV, 13-2-2013


Nog meer visieloze snelle acties van andere politici? Laat het me weten.

Update  16-2-2013 met meer info en beter geschreven! Van  de hand van Marc Chavannes NRC http://www.nrc.nl/opklaringen/2013/02/16/prorail-flater-is-geen-incident/

Update 11-3-2013 Over de tabakslobby! http://www.tabaknee.nl/
.

dinsdag 12 februari 2013

lege bladzij

.
Deze lege bladzijde is voor commentaar op mijn doen en laten, mijn uitspraken en mijn tweets en blogs. Ik heb gemerkt dat daar behoefte aan is. Gaat uw gang, in de vakken voor reacties kunt u uitgebreid uw hart luchten.
Maxime helpt u voor het geval u zonder woorden komt te zitten.;-)

Gavi Mensch 12-2-13.

maandag 11 februari 2013

Couturedictatuur


.


Laatst raakte ik in een discussie verwikkeld die was aangezwengeld door een van mijn redelijk vrouwvriendelijke vrienden. Nadat zijn vriendin was begonnen met vertellen hoe vreselijk het wel niet was om volgens de “laatste mode gekleed” te moeten gaan, nam mijn (en haar) vriend een beetje pissig het woord.

--Jullie vrouwen zijn slachtoffers van een complot van geperverteerden die op een geheime plaats bij elkaar komen om te beslissen wat zij “de laatste mode”noemen. Wie zijn het? En hoe doen ze het? Ik stel me voor dat Frans Molenaar op staat en met een wazige blik in zijn ogen zegt: “Ik zie, ik zie dat de modekleur dit jaar petrolblauw wordt” en dat dan Victor en Rolf gezamenlijk opspringen en gillen:” Ja! Ja! En de truien zonder mouwen en met een hoog gesloten halslijn, lijden zullen ze !”—

En mijn vriend vervolgt:
-- En lijden wordt het. Want de mode is geen industrie, maar een sekte gedirigeerd door fanatieke en maffe nichten. En wat kun je verwachten van zulke wezens, die in feite zo de pest aan jullie hebben. Die maken dat jullie broeken aandoen die net boven de venusheuvel sluiten en vanachter en vanvoren die lastig draagbare tanga’s laten zien, terwijl ze jullie laten denken dat je er ook nog goed uitziet. Of met die broeken met veel te lange pijpen waar je de trottoirs mee aanveegt.--

Mijn vriend is niet meer te stuiten en dendert voort:
--Weet dat jullie “fashion victims” zijn ( hij zegt dat op een nichterige toon) en dat  vrouwen in hun netten gevangen zitten en dat er geen ontsnappen meer aan is!  Dat zij stemmen horen als ze in een etalage kijken die zeggen: “De macht van de mode verplicht je” en “Dior is je meester, volg hem”.--

Wij, brave luisteraars en luisteraarsters geven hem gelijk en zijn vriendin valt hem in de rede:
-- Ik ben het wel met je eens over die sekte, ik heb pas nog geprobeerd om een rode jurk te kopen. Lijkt zo eenvoudig, nietwaar? Nou, niet waar dus. Een rode jurk is onmogelijk. Want de modewinkels zitten in het complot, ze zijn de vertegenwoordigers van Dior en Frank Govers op aarde.
Ik ga zo’n winkel binnen en zeg tegen de verkoopster; “Ik zoek een rode jurk”, waarop deze me ongelovig aankijkt en me toebijt dat  rood niet in de mode is en dat dit jaar alles petrolblauw is.  En als ik vraag:”En die rode daar dan?” zegt ze hautain, dat dát de overtrek van het brandblusapparaat is en dat ze die met plezier voor me pakt zodat ik hem kan passen.
Zo werkt dat met sektes, men wordt gebrainwashed, je hebt ook als klant niets meer te vertellen. En opeens hoor ik mijzelf zeggen: “Ok, geef me die petrolblauwe dan maar, maat 38”.
Op dat moment kijkt de verkoopster naar me zoals iemand vanuit een BMW-4x4 kijkt naar een Twingo kijkt ( hierbij kijkt ze grijzend in mijn richting en ja, ik weet hoe die blik is) en de verkoopster zegt: ”Een maatje 38? Jij hebt minstens een 40 of zelfs een 42 nodig!”
Dus ik geef de verkoopster een blik van:”jij bent gek én niet goed wijs”en ik zeg bits: “Sorry hoor, maar ik heb maat 38”, waarop de verkoopster antwoordt met een “ja, ja, natuurlijk”en dat de 38-jes dit jaar erg getailleerd komen en dus erg klein uitvallen.

Haar vriend grinnikt en zegt:
--Precies! En zo werkt het met de sekte, stap twee is het slachtoffer haar zelfvertrouwen ontnemen zodat ze beter onder de duim gehouden kan worden.--

Mijn vriendin gaat verder met haar relaas:
-- Dus ik denk, mij krijgen ze niet gek, ik probeer de 38, nu helemaal, al moet ik me er inschroeven. En natuurlijk kijk je daarna in de spiegel en zie je wat je ziet, een worst, een petrolblauwe worst die op springen staat. –

De vriendin die aan het woord is heeft en fantastisch figuur en natuurlijk overdrijft ze, denk ik op dat moment.
Ik zeg dat in de hele wereld een meter een meter is en een kilo een kilo, waarom zou een maat 38 dan niet overal een maat 38 zijn? Maar dat is natuurlijk niet zo, dat weet ik ook wel. Als je naar C&A gaat is een maat 38 groot genoeg voor de Hulk en als je naar Victor en Rolf gaat, kan zelfs Twiggy zich niet in een 38-je persen.

Mijn vriendin vertelt verder:
--Tja, nou ik dacht, ik neem de jurk, ik laat me niet koeioneren en ik dacht dat ik dan maar gewoon wat moest afvallen, zo’n gedachte die we allemaal wel hebben. Ik moet gewoon afvallen. We lijken wel gek! En na twee weken zie ik me genoodzaakt om de jurk weg te geven aan mijn dochter, zij blij natuurlijk! Dit soort ongein is dezelfde als een maat 34 van schoen kopen en wachten tot je voeten krimpen.--

Waarop haar vriend haar bevestigt dat dit ook zo’n symptoom is van het lidmaatschap van de sekte: het vrijwillig ondergaan van fysiek lijden.
--Een enkele keer dat jij nog niet zo ver afgedwaald bent van de realiteit, zul je waarschijnlijk een verlicht moment krijgen en tegen jezelf zeggen dat je de jurk niet neemt waarop dan de door het kwaad gezonden verkoopster je nog een laatste zin toevoegt;” Neem de jurk toch, suffie, je mag hem immers ruilen als je je bedenkt.”
En dan kom je thuis met een petrolblauwe jurk maat 38, die je dan aan doet, waarna je aan mij vraagt: “En hoe staat ie me?” En dan begint het gedonder.
Ik zeg dat hij te klein is en zij vraagt of je alles er in ziet en ik zeg dat ze er wonden aan over gaat houden...... En daar zegt ze dan tegen zichzelf, denk ik:” Marie,hou je in. Dit is een andere vuurproef van de sekte. Ze willen dat je alle banden met je omgeving verbreekt! Maar mij krijgen ze niet zo gek.”
En dan rent ze de straat op en stopt niet voordat ze de enige rode jurk in de hele stad heeft gevonden. En als ze die dan ziet zegt ze dat ze tegen zichzelf dat ze die direct koopt en dat Victor samen met Rolf de pot op kan. En Paco Rabanne en Frans Molenaar ook en Dior......
En dan loopt ze triomfantelijk de winkel uit, met haar rode jurk.
Maar het geluksgevoel duurt maar twee etalages lang!
Dat is dan weer iets waar de meeste vrouwen last van krijgen. Twijfel en depressie! Mijn vriendin versombert ogenblikkelijk en denkt: “Wat moet ik met een rode jurk als dit jaar petrolblauw de mode is?” En ze doet de hele nacht geen oog dicht.

Mijn vriendin heeft nachtmerries: ze  staat in een Zwarte Mis, gebonden aan handen en voeten en de grote mode goeroes draaien om haar heen, zoals in Poltergeist en ze roepen: “Kom Marie! Kom mee naar de glamourrrrrr!"
En badend in het zweet wordt ze dan wakker en schreeuwt: ”Okay, ik geef me over!”
Later smeert zich helemaal in met glijmiddel zodat ze de te kleine jurk aan kan en gaat naar de trouwerij van haar vriendin, gekleed in petrolblauw.

En als ze bij het stadhuis aankomt, ziet ze dat alle vrouwen dezelfde kleur dragen. Er was daar meer petrolblauw dan op een olieveld in de Perzische Golf. Daar kwam ze er achter dat ze haar toch weer gestrikt hadden; dat ze opgenomen was in de sekte en dat ze Molenaar en Rolf en die ellendige Govers met zijn mooooooie kleuren eer verschuldigd was, dat ze de naam Chanel nooit meer ijdel zou mogen gebruiken en dat ze van Dior zou houden boven alles! Voor eeuwig!--

Mijn vriend grinnikt terwijl hij triomfantelijk in het rond kijkt.
Alle aanwezigen grijnzen, sommige vrouwen hebben rode wangen van schaamte maar lachen wel mee. Ikzelf heb het geluk niet eens bij de sekte te mogen, mijn lijn (met dikke viltstift gezet) leent zich niet voor de creaties van bovengenoemde modegoeroes. En als ik mezelf terug zie op foto’s van de laatste feestelijke bijeenkomst, zie ik dat ook ik zo’n modekleur aanheb, die ik donker turkooisblauw noem.  De nieuwe namen van kleuren gaan er niet in bij mij.

Petrolblauw.....petroleum is toch pikzwart?
©Gavi Mensch
Utrecht: 24-9-09
Nederland BV, 11-2-2013

vrijdag 8 februari 2013

Carnaval?

gemarkeerde zielen
kruipen door de goten
overgoten met het
©GM all rights reserved 2013
overgeefsel van
andere katholieken
en andere heidenen
het is feest tralala

de gemaskerde
en verklede massa's
luisteren naar pastoors
even omdat het moet
geestelijken zeggen
ave morituri
het is feest hoempapa

misbruikte zielen
kruipen door de goten
overgoten met de
hostie en de wijn
zielen die nooit meer
vierders zullen zijn
het is feest jaja© Gavi Mensch
Maastricht 6-3-2011
Nederland BV, 8-2-2013

.

donderdag 7 februari 2013

Ruth
Dertig jaar jong en dertig jaar oud.

Een leuke jonge vrouw om te zien, qua uiterlijk. Helaas blowde zij de hele dag door thuis, kon geen invulling geven aan haar dag. Seksueel misbruik en door haar moeder aangeleerde ongeremdheid, altijd op zoek bij de verkeerde naar die zo noodzakelijke veiligheid. Toen ze bij ons kwam was ze op alle fronten verwaarloosd, zwaar depressief en met een “zwaar” etiket. Een muur om haar heen, nog dikker en hoger dan die van Berlijn en erachter de opeenstapeling van narigheden. Psychiatrische patiënte.

Vijf weken lang alle zwakke plekken aangepakt om door de muur heen te komen. Nieuwe medicatie. Groepstherapeutische gesprekken. Elke dag een stukje assertiever, vooral tegen de medewerkers. Grenzen aangevend. Boos zijn om reële dingen. Strak begrenzen van haar negatieve houding. Ik bracht onzinnige ideeën naar voren waar ze dan om moest lachen. Ze werd weer wat creatiever.
Tekening Chawwa Wijnberg
Chawwawijnberg.nl
Af en toe ging ze een middag naar huis. Alleen, geen familie, weinig vriendinnen, geen vrienden, behalve die uit het gebruikerscircuit en die meed ze als de pest.

Heel alleen en  heel hard werken aan een onzekere toekomst. 

Het ging wel steeds beter met Ruth, maar de dag voordat zij naar huis zou gaan, kwam ze huilend vragen om een gesprek. Ze durfde niet naar huis. De kliniek was een veilig toevluchtsoord geweest.  Heel begrijpelijk, maar ze had alle fases doorlopen en het werd tijd om het zelf in praktijk te gaan brengen. Bange ogen en een gebogen hoofd. Grote tranen die op haar kleren drupten.

Ik ging voor haar zitten en voor ik het wist sloeg ze twee armen om mijn hals en huilde hoorbaar met haar hoofd op mijn schouder gedurende enige minuten. Toen keek ze me aan en zei:’Ik weet dat lichamelijk contact niet mag, maar het feit dat je je niet losgemaakt hebt, betekent voor mij dat je mij even belangrijker vond dan de regels. Eigenlijk was dit wat ik nodig had om naar huis te kunnen gaan. Eigenlijk had ik dit jaren geleden moeten doen, moeten kunnen doen, troost zoeken en vinden bij iemand die niets van mij wil. Ik zal je nooit vergeten”.

Ik ben haar en haar wilskracht  ook nooit vergeten. Ik kom haar nog wel eens tegen op de fiets en dan zwaait ze en werpt ondeugend een kushandje. Dan denk ik, stiekem, dat voor sommige mensen de regels niet goed zijn, of juist wel!
© Gavi Mensch,
Utrecht, juli 2009
Nederland BV, 7-2-2013

Eerder gepubliceerd in de Psy. Naam is  fictief.

©All right reserved 2009

zondag 3 februari 2013

De Florence Nightingale chantage en andere zorgenEr was eens heel lang geleden een zichzelf wegcijferende zorgzame ziel: Florence Nightingale.
Daar zijn wij, verpleegkundigen, de afstammelingen van en men denkt ook dat wij genetisch verwant zijn.
Tegenwoordig is verplegen, dank zij haar, een beroep, verpleegkundigen studeren gemiddeld 5 jaar en blijven studeren.
We zijn zeer zorgzaam. We zijn ook wel verknocht aan onze Florence.
Maar verpleegkundigen hebben ook vaak kinderen, een sociaal leven en zangles op woensdagavond.
Dat kan niet, we moeten flexibel zijn, studeren in eigen tijd, zo goedkoop mogelijk.
Florence was ook altijd beschikbaar.
Maar ze hoefde haar kinderen niet op te voeden, te zorgen voor het salaris van de bestuurders of voor brood op de plank.

Dus die Florence Nightingale chantage werkt niet meer! 


***
Het blijft strijd: voor de kwaliteit van leven van onze patiënten, voor je rechten, tegen de oneerlijke verdeling van het door ons bij elkaar gewerkte salaris..... 
Dit schreef ik 21-8-2011:
Ex Nightingale patiënt

Werkgevers en cliënten vinden de salariskorting van zorgpersoneel geen punt?
Niet te geloven!
Nogmaals: het spijt me voor de cliënten, maar bij mij is de rek eruit!
De morele chantage in de vorm van: “Als je niet voor minder gaat werken, krijgt jouw cliënt geen zorg meer” heeft geen vat meer op mij.
Ik heb geen Florence-Nightingale-syndroom, heren bestuurders, ik werk met plezier voor mijn SALARIS, niet voor een grijpstuiver; het is geen liefdewerk, oud papier, maar business.
Productief zijn? Ik ben hartstikke productief, ik wel!
En met mij veel collega’s, onder wie ik de managers, als ze niet meewerken, al lang niet meer reken.
Wie bezuinigt op mijn inkomsten, kan rekenen op een verpleegkundige minder.
Ook de cliënten, helaas!
***

Het is nog niet zo simpel om zelfs maar een deel van de zorgellende op een rijtje te krijgen. 
Ik ga proberen om van een klein deel een overzicht te maken met mijn prioriteiten, openheid en stellingname van de politiek is hier wenselijk.

Om te beginnen met de overheid: mw. Schippers en haar marktwerking mogen nu weg, die hebben nog niets bijgedragen.
Bovendien is mw. Schippers zo glad als een aal en kunnen we beter nú vast beginnen met een parlementaire enquête. Dan kunnen we het een beetje bijhouden.
Haar verheerlijking van zorgverzekeraars en grootverdieners in de zorg geven mij ernstig te denken. Ook haar gerommel met farma- en tabakslobbyisten doen het ergste vermoeden.

Wat vooraf ging aan de marktwerking? Ach, zowel de Grave als van Beek  hebben zich voorzien van een briljant CV en de rest.

*Over ambtenaren en zorgverzekeraars die maar zorgbezuinigingen blijven verzinnen terwijl ze geen notie hebben van de zorg, wil ik wel een 'paar' verklaringen horen tijdens voorgenoemde parlementaire enquête.

*Zorgleveranciers met grofschandalige salarissen en dito leasebakken wordt dus vaak iets anders geboden dan de balkenendenorm (als bruto en exclusief extra's?) Is dat wel logisch? 

*En al die Raden van Toezicht die toezicht houden op hun vrienden van de Raden van Bestuur, kunnen die gewoon vervangen worden door Toezichthouders gekozen uit degenen die afdragen; die zogenaamde domme burgers die uitgelachen worden omdat zzij het jaar in jaar uit laat gebeuren?

*Toezichthouders horen neutraal te zijn.  De wettelijke toezichthouders op de zorg, de NZA wiens Raad van Bestuur en Raad van Advies geheel uit mannen bestaat moet gevormd worden door mensen met een affiniteit in de zorg en in de verhouding van 50% vrouwen en 50% mannen. 


*Mw. Schippers gaat zorgen voor duurzame inzet (verplicht?) van zorgpersoneel.
Ach, wat dom, de komende jaren met het stijgende tekort aan verpleegkundigen zal het eerder erger worden dan beter. 

Mw. Schippers heeft een grote duim en een nog langere neus dan haar vriend Rutte. Duurzame inzet van personeel? 
De meeste 50+ers krijgen hun contract niet vernieuwd, komen nu al niet meer aan het werk of worden gedwongen om alleen nachtdiensten te draaien, zijn hun verworvenheden kwijt. 
En ze moeten ook nog eens langer doorwerken. 
Veel van de in-service opgeleiden zijn begonnen op hun 18-de: 50 jaar werken in de zorg zonder dat er  daarna voor jou gezorgd wordt is onmenselijk.


En voor ik het vergeet (weinig kans met zulke gave collega's): 'handen aan het bed' hebben ook een hoofd, een hart en dus 
een heel lijf voortaan te benoemen als 
TRIPLE H (Hoofd, Hart en Handen)!!!!!!!© Gavi Mensch 

Nederland BV, 3-2-2013
De Florence Nightingale chantage  en Ex-Nightingale patiënt werden ook gepubliceerd op www.120w.nl


Klik op de gekleurde woorden voor de links.

.