vrijdag 19 augustus 2011

ODTV patiënten.

.

Therapeutisch Centrum voor patiënten met ODTV (oostindische doofheid en tunnelvisie).


Ons centrum is alle dagen geopend van 7:00 tot 23:00 en buiten die tijden zijn wij voor spoedgevallen telefonisch bereikbaar.

We staan voor verlichting van uw lijden, bekijken in teamverband de oorzaken en voornamelijk de gevolgen ervan. U hoeft zich niet speciaal aan te melden, het mag wel natuurlijk, maar over het algemeen vinden wij u met gemak. U wordt dan automatisch toegevoegd aan de wachtlijst voor behandeling. Voorafgaande aan de behandeling verneemt u van ons hoe het gesteld is met uw oostindisch doof zijn en/of uw tunnelvisie. Over het algemeen zijn beide problemen overkomelijk, mist u daarvoor in therapie komt bij ons.

We geven u gratis uitleg over uw, veelal mentale maar soms ook intellectuele, storing en over de oplossing van de beklemming van uw grote hersenen ( het deel dat zou moeten denken) en de verwijding van de hersenstam (het deel dat functioneert op automatisme en waarvoor geen denkproces nodig is)
Als u gaat 'denken' met de hersenstam, merken wij dat vanzelf.
Hiervan zijn erg veel voorbeelden bekend.

In uw grote hersenen, indien in voldoende mate aanwezig, behoren links en rechts een aanvulling op elkaar te zijn. De linker helft, bestemd voor o.a. logisch nadenken, laat bij tunnelvisie een atrofisch beeldzien; u gaat dan napraten. De rechter helft verzorgt o.a. de emotie die een wantoestand bij u zou moeten oproepen. Oostindisch doof zijn, bij bijvoorbeeld een 'cry for help', betekent dat uw rechterhelft niet naar behoren functioneert.

Wat kunnen wij van het centrum voor ODTV voor u betekenen?
Ik geef u wat voorbeeldjes van therapeutische mogelijkheden:

Opiniedweilers als de Telegraaf mag u alleen bekijken als u al wat andere kranten gelezen heeft. Als therapie laten wij u uittreksels van artikelen en columns maken en deze met elkaar vergelijken. Zowel mondeling als schriftelijk.

Wij gaan met u naar de clubbijeenkomsten en congresjes met zogenaamde politieke inhoud. In een 1 op 1 situatie doen wij aan simultaanvertalen van wat er gemompeld wordt en houden uw handen vast als u de neiging krijgt om te applaudisseren. De ducktape halen wij van uw mond als u een kritische opmerking wilt maken, anders niet

U wordt minstens één maal per dag verplicht om een zinnig stukje op Geen Stijl te schrijven, de kritiek moet u 'cold turkey' kunnen doorstaan. Ook moet u op die kritiek direct een zinnig en weldoordacht weerwoord kunnen schrijven.

U krijgt als witte boorden crimineel een speciale sessie met een andere witte boorden crimineel, in elke beroepsgroep zitten genoeg graaiers en slavendrijvers. U wordt geacht hen van repliek te dienen als zij met praatjes over bezuinigingen binnen het bedrijf komen. Uiteindelijk moet het zo zijn dat de crimineel zich schaamt en zijn salaris verdeelt over de productieve en hardwerkende collega's. Daarna mag u het zelf in de praktijk tot uitvoering brengen.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe een therapeutische sessie er uit kan zien.

Voor tunnelvisies in de gezondheidszorg en politiek hebben wij speciale therapeutisch oplossingen, voornamelijk voor bestuurders en leiders die halverwege willen afhaken. Dat kan echt niet.

De sancties zijn een jaar onbezoldigde taakstraf ( dat hebben we vooraf al afgesproken met de rechters) en deze zullen plaats vinden in verzorgingshuizen met veel incontinente patiënten. De 24uurs luiers moeten dan droog blijven, aan u de taak(straf) om dat te verwezenlijken. Ook in de schuldsanering wordt u tewerkgesteld, waarbij u van uw spaargelden de tekorten moet aanvullen indien de te saneren cliënt niet genoeg geld heeft om van rond te komen.

Speciale sessies voor relifanaten zullen worden vergoed uit de collectes gehouden in bij de reli behorende gebedsruimtes. Er zal grif geld gedoneerd worden door leken om deze fanaten van hun tunnelvisies af te krijgen, zij kosten hen immers veel (bijvoorbeeld leden van RK onderzoekscommissies).

Voor oostindisch dove patiënten zal het 24 uur onafgebroken luisteren naar eigen preken, speeches en brainwashtoespraken een therapie op zich blijken te zijn. Ook voor politici hebben wij een zwamruimte ingericht waar zij gedurende 24 uur niets anders horen dan hun eigen gebazel. Zij krijgen geen diazepam ( te duur) en moeten de sanctietijd dus lijdzaam uitzitten.

Ik hoop u zo een indruk te hebben gegeven wat er zo al mogelijk is in onze praktijk.

Zoals gezegd, u hoeft zich niet aan te melden. Wij hebben onze bronnen, wij berichten u direct van uw ODTV.

Tot ziens!

Het DOTV team.


PS Spoedaanvragen en suggesties kunt u hieronder kwijt. We zullen daar zo snel mogelijk op reageren.
@Gavi Mensch
Nederland BV, 19-8-2011.

.

2 opmerkingen:

Dinges J. Weetwel zei

Deze sitdown comedian heeft al snel een patiënt voorgedragen:
http://youtu.be/2VClcneRO-E

Toine zei

Jullie gaan het nog druk krijgen, veel politici en hun aanhangers, alle extreem conservatieven en natuurlijk Greet en aanhang. Zijn die al aangemeld? Ja? Voor alle zekerheid benoem ik ze nog maar even
Ik zie de taakstraf voor me.
Mooi initiatief.
LOL

Een reactie plaatsen