zondag 10 juni 2012

Dé sociaal zwakkere.Er zijn nogal wat uitdrukkingen waarvan sommigen niet meer precies weten wat ze betekenen en deze toch op een ongemakkelijke manier gebruiken, vaak kort door de bocht en generaliserend.

In de politiek wordt het 'sociaal zwakkere' gebruikt om een groep mensen mee aan te duiden die blijkbaar op een of andere manier kunnen zorgen voor het opschroeven van de spreker zijn imago, sociaal zwakkeren duidt altijd op iemand anders dan de spreker zelf of zijn omgeving.
Ik heb nog nooit een politicus of politica horen zeggen: "Ikzelf, als sociaal zwakkere….."

Men heeft het wel over mensen die op een of andere nare manier niet aan de geneugten van de 'sociaal sterke' kan deelnemen. En 4 van de 10 keer komt dat doordat er geen passend onderwijs was, niet voldoende toezicht op en stimulans voor ouders die de opvoedkundige inzichten niet van huis uit hebben meegekregen.

 Nog eens 4 van de 10 hebben door slecht aangepaste arbeidsvoorzieningen vaak ongewild en onterecht een uitkering. Als die uitkeringsgelden gebruikt zouden zijn voor aanpassingen op het werk, aangepast werk of begeleid werk dan was er geen sprake van een zogenaamde 'sociaal zwakkere'. Een ex-werkloze zou dan normaal meedraaien in het arbeidsproces en dus gewoon deel uitmaken van de rechtstaat en de maatschappij.

Nog 1 van de 10 wil echt niets, maar is daarom niet altijd een sociaal zwakkere maar een a- of niet sociaal persoon. Dat is iemand die zich bewust buiten de maatschappij plaatst. Het heeft niets te maken met de mogelijkheid om sociale contacten te onderhouden. Als dat sociaal zwak zou zijn zouden heel veel zogenaamde TopMensen als sociaal zwakkere bestempeld moeten worden. Golf spelen is geen sociale vaardigheid en het rijden in een Ferrari ook niet. Je volgooien met de duurste champagne en niet meer weten met wie je wat gedaan hebt, krijgt van mij ook niet het predicaat 'sociaal sterk'.

Blijft er nog 1 over, 1van de 10 of misschien wel 1 van de 1000. De sociaal zwakkere, die aan de rand de maatschappij geboren is en nooit een ander voorbeeld heeft gehad. Die in de marginale wijk de lagere school met moeite heeft gedaan, wiens vader en grootvader ook al uitkeringen hadden en erbij sjoemelden.
Die zijn moeder altijd heeft zien zitten op de bank, tv kijkend zonder te begrijpen, rokend en drinkend.
Opgroeien voor galg en rad werd dat vroeger genoemd.

Daar moet dus aandacht aan besteed worden, in natura. Geen uitkering maar onderwijs en hulp en extra toezicht en mensen met pit die daar een mentaliteitsverandering teweeg kunnen brengen.

Een land als Nederland hoeft geen 'sociaal zwakkeren' te hebben en het hele sociale systeem is mislukt als die groep zelfs groter wordt. Als we kunnen praten over sociaal zwakkeren als een bevolkingsgroep hebben we het slecht gedaan. De nieuwe arbeids- en ontslagregels van dit Kabinet en zeker die van Herr Kampfffff, zorgen voor een nieuwe groep mensen die buiten spel gezet dreigen te worden. Absoluut niet sociaal zwakker maar niet bestand tegen zoveel rechtse arbeidsethos

Al dat misplaatste geklets over sociaal zwakkeren duidt alleen maar op het onvermogen van de politiek en van de journalisten om de zaken goed te benoemen.

Veel politici hebben een hiaat in hun opvoeding, zeker de politici van de rechtse partijen: ze hebben geen idee wat er speelt in de samenleving. Een dagje daklozen bezoeken is te simpel.

Kunnen we die uitdrukking 'sociaal zwakkere' dan nu verder afschaffen in het dagelijks gebruik?
We maken het erger dan het is.

Nog een laatste erg naar meegevertje: sociaal zwakkeren werden in WO2 als nutteloos zijnde beschouwd en vernietigd.©Gavi Mensch
Nederland BV, 9-6-2012
.

1 opmerking:

sjulamit zei

Hoewel het mij goed gaat, voel ik mij omdat ik o.a. in zo'n "vogelaarwijk" ben opgegroeid nog altijd zijdelings aangesproken door dit soort; "laat-iedereen-zijn-plaats-weten" termen.
misselijkmakend!
Jaja, want alle arme mensen zijn dom en onbetrouwbaar, bovendien is arm zijn een keuze.
Gelijke kansen?, wat zijn dat?
En dan die projecten om de sociaal zwakkeren weer op de rails te krijgen........fijn hoor! Mooi dat daar dan in elk geval door een paar kansrijken goede sier mee gemaakt kan worden.

Een reactie plaatsen