donderdag 5 maart 2015

Vrijwillige struikelblokjes van Jetta&Co


.
Ik blijf er bij.
Vrijwilligerswerk is geen werk maar een leuke vrijwillige bezigheid. Het zou dan ook vrijwilligersbezigheden moeten heten. Dingetjes die je zonder meer doet voor anderen en dan ook nog zonder enige verplichting.

Want bij mijn weten wordt iets pas werk met een contract, arbeidsvoorwaarden en als je er net zoveel voor betaald krijgt als elke ander die dat werk als betaalde baan heeft.
Maar als ik de lijst helemaal onderaan bekijk verbaast het me niets dat zoveel mensen een uitkering hebben omdat ze geen baan kunnen vinden en dan hun eigen (zelfde) werk maar gratis moeten doen omdat er niemand voor is? Wat klopt hier niet?

Struikelblokjes van Jetta en de verdedigers van haar beleid. Ook rechters zouden zich hier wel eens over kunnen buigen.
Zomaar even wat info, om het wat duidelijker te maken?Mensen met een bijstandsuitkering mogen voor het vrijwilligerswerk een onkostenvergoeding krijgen. Het kan een vergoeding zijn van de werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten of een vast bedrag dat niet hoger is dan 95, - per maand en maximaal 764, - per jaar. Het kan per gemeente verschillen of over de onkostenvergoeding verantwoording moet worden afgelegd. Wanneer de gemeente beslist dat het vrijwilligerswerk toetreding tot de arbeidsmarkt bevordert mag een uitkeringsgerechtigde een vrijwilligersvergoeding ontvangen van € 150, - per maand tot een maximum van € 1500, - per jaar. Mensen die een stimuleringspremie in het kader van de WWB ontvangen mogen niet daarnaast ook een vrijwilligersonkostenvergoeding ontvangen. Wanneer iemand naast de onkostenvergoeding van de organisatie ook een stimuleringspremie ontvangt (maximaal 2219, -) wordt de premie bij de inkomsten opgeteld en telt hij mee voor de hoogte van de uitkering. Met andere woorden: de stimuleringspremie behoort alleen dan niet tot het belastbaar inkomen als in het jaar waarin de premie is verstrekt geen onkostenvergoeding voor het vrijwilligerswerk is betaald. Meer informatie over de Wet werk en bijstand is te vinden bij postbus 51.


 Hallo, hier Arbo en vrijwilligerswerk:
"De Arbowet geldt soms bij vrijwilligerswerk. Namelijk als er serieuze risico’s zijn. Bijvoorbeeld als u als vrijwilliger werkt met gevaarlijke stoffen. De Arboregels voor jongeren onder de 18 jaar, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, gelden ook voor vrijwilligersorganisaties."
Vrijwillige inzet & aanverwante vormen van hulp
"Vrijwilligerswerk is niet hetzelfde als vrijwillige inzet, dat enkel slaat op het de hulp aangeboden aan familie, vrienden, ... zonder dat men ondersteund wordt door een professionele organisatie. Hulp aan familie die professioneel ondersteund wordt, is mantelzorg. Wanneer enkel persoonlijke ervaringen een rol spelen, spreken we van zelfhulp."

Hier ziet u hoe het komt dat er zo weinig betaald werk is. Veel van de verplichte vrijwilligers zouden gewoon als werknemers in onderstaande banen kunnen werken met een contract, pensioenopbouw, verzekeringen en een fatsoenlijk salaris. Maar, het houden van slaven past bij ons verleden, toch?


"Klijnsma liet onderzoeken aan wat voor soort vrijwilligerswerk moet worden gedacht. In het rapport onder de veelzeggende titel ‘Voor wat, hoort wat’ van de Inspectie SZW is een lijst opgenomen van ruim honderd vrijwilligersactiviteiten die in de bijstand mogelijk zouden moeten zijn. Voor een deel van de activiteiten geldt dat die nu betaald worden verricht, zoals werk in de openbare ruimte (gemeentelijke reiniging) en thuiszorg.
Klijnsma liet onderzoeken aan wat voor soort vrijwilligerswerk moet worden gedacht. In het rapport onder de veelzeggende titel ‘Voor wat, hoort wat’ van de Inspectie SZW is een lijst opgenomen van ruim honderd vrijwilligersactiviteiten die in de bijstand mogelijk zouden moeten zijn. Voor een deel van de activiteiten geldt dat die nu betaald worden verricht, zoals werk in de openbare ruimte (gemeentelijke reiniging) en thuiszorg.
1.       werkzaamheden bij een openluchtmuseum * suppoost
2.       koffie/thee schenken in een verpleegtehuis, buurthuis of een bejaardentehuis *huishoudelijk werk/ gastvrouw
3.       sneeuwschuiven (bijvoorbeeld bij een bejaardentehuis) *gemeentelijke dienst
4.       meelopen met de dierenambulance *Martin Gaus
5.       afval langs wegen en in wijken verwijderen *gemeentelijke dienst /taakstraf
6.       bospaden schoonhouden *boswachterij
7.       verkeersborden reinigen / schoonmaken *gemeentelijke dienst / ANWB
8.       opknappen, schoonmaken, onderhouden van speeltuinen of gemeentelijke terreinen *bouwbedrijf
9.       taaimaatje voor nieuwkomers *gemeenteambtenaar/leerkracht/docent
10.    beheerder van een parkeerplaats of fietsenstalling (bijv. bij een station) *commerciële baan
11.    vervoer via kerken of ouderenorganisaties *busbedrijf/taxi
12.    warme maaltijden bereiden en leveren *catering
13.    de was doen *wasserij
14.    strijken *wasserij/stomerij
15.    tijdelijke werkzaamheden rond een wijkcentrum (???)
16.    helpen bij het oversteken van kinderen (scholen) *ouder/leerkracht
17.    werkzaamheden in theaters *ouvreuse
18.    praten met nabestaanden *wijkverpleegkundige/rouwverwerkingtherapeut
19.    inzet bij (sport)evenementen (??? ) *politie, evenementen bureau
20.    daklozen die wekelijks mensen rond leiden door de stad (huh? )
21.    gehandicapten begeleiden bij het zwemmen *sporttherapeut/zweminstructeur
22.    voorlezen op scholen *juf
23.    moestuin aanleggen met leerlingen uit groep 5 of 6 basisschool *leerkracht
24.    additionele werkzaamheden bij het Leger of Leger des Heils (bij wie? )
25.    schoonhouden van parkeerplaatsen bij het ziekenhuis *ziekenhuismedewerker
26.    boeken uitleen bij ziekenhuizen en verpleegtehuizen (met karretjes) *bibliothecaresse
27.    maneges schoon en netjes houden *manegemedewerker
28.    een functie vervullen in bijvoorbeeld een cliëntenraad *adviseur
29.    deelname aan een hulpverleningstraject bij persoonlijke of psychische problemen *ggzmedewerker
30.    werkzaamheden in bibliotheken *bibliotheekmedewerker
31.    bezoek aan eenzame ouderen *dominee
32.    werkzaamheden in bejaardentehuizen en buurthuizen *zorgverlener/buurthuiswerker
33.    boodschappen halen voor Wmo-cliënten/ hulpbehoevenden/ouderen *gemeenteambtenaar/medewerker supermarkt
34.    inzet in de groenvoorziening waar de gemeente de handen vanaf heeft getrokken, *medewerker tuincentrum
35.    tuinonderhoud * tuinman/vrouw
36.    openbare groenperken schoon houden * gemeenteambtenaar
37.    administratie op orde brengen, *administrateur/accountant
38.    conciërgeachtige werkzaamheden *conciërge
39.    mobiel beperkte inwoners helpen, medewerker gehandicaptenzorg
40.    klus- en verhuisteams oprichten *verhuisbedrijf
41.    opzetten en geven cursussen *docent
42.    zorgtaken zoals huiskamerdiensten, activiteitenbegeleiding *activiteitenbegeleider/verzorgende
43.    helpen bij festivals *evenementen bureau
44.    ondersteunende werkstages bij (maatschappelijke) organisaties; administratief, creatief, verzorging *aankomend maatschappelijk werker, leerlingen salaris.
45.    ramen zemen, *huishoudelijk medewerker/glazenwasser
46.    wandelen en koffiedrinken met groepen bewoners, *bewonersbegeleider/verzorgende
47.    lunch verzorgen op basisscholen *catering
48.    werkzaamheden in dierenasiels *dierenartsassistente
49.    receptionist of ontvangstdame/heer *receptionist/gastvrouw
50.    beheer kantines sportverenigingen *kantinebeheerder/horecamedewerker
51.    wijkschouwen *wethouder./gemeenteambtenaar
52.    zwemvierdaagse, wijkfeesten, buurt BBQ, straat opknappen, opzetten buitenspeeldag, *evenementenbureau
53.    spelletjesmiddagen, politiekcafé *Willem Alexander/Mark Rutte
54.    buurtpreventie *wijkagent
55.    buurtvaders (????)
56.    meldpunt voor veiligheid in de wijk (signalering) *pvv medewerker
57.    assistent beheerder buurthuizen *assistent beheerder
58.    klussenteam in de wijk *bouwbedrijf/klussenbedrijf
59.    ondersteunen bij wijkactiviteiten (halen/brengen) *ouder/oma/opa/taxi
60.    organiseren activiteiten voor kinderen (in de wijk of stad) *opbouwwerker
61.    simpele schoonmaakwerkzaamheden in de eigen wijk *gemeenteambtenaar
62.    theekringen (huh?)
63.    verkiezing organiseren (weerman/vrouw van de wijk) *rijksoverheidsambtenaar
64.    multicultureel sportevenement met gehandicapten *fysiotherapeut/gehandicaptenzorgwerker
65.    ontmoeting in de wijk met aandacht voor verschillende geloofsovertuigingen*dominee/pater/ouderling/imam
66.    sportclinics in de wijken opzetten *sportschoolhouder/sportarts
67.    organiseren wandelingen/ sportcursussen *reisbureau
68.    hulp bij ov-reizen *NS medewerker/OVmedewerker
69.    bootonderhoud* rederij/botenbouwer
70.    computermaatje (xxl?)
71.    energiecoaches * medewerker eneco of een van de nadere afzetters
72.    formulierenbrigade *rijksoverheid/bureaucratieambtenaar
73.    medewerker in ruilwinkel, wereldwinkel, *winkelassistent
74.    websitebeheerder *websitebeheermedewerker
75.    speelgoed schoonmaken en voorlezen bij kinderdagverblijf *kinderdagverblijfmedewerker
76.    tekenwerkzaamheden architect *technisch tekenaar
77.    werkzaamheden op zorg-boerderij *agrariër, zorgmedewerker ggz
78.    werknemersvaardigheden opdoen in niet commercieel bedrijf  *medewerker met leerlingensalaris
79.    oppasdienst * *kinderverzorger of ouderenverzorgende
80.    huiswerkbegeleiding *leraar/docent
81.    mantelzorg/ mantelzorgondersteuning Verzorgende/verplegende/ondersteuner thuiszorg
82.    in de zorg helpen *verzorgende/verpleegkundige/helpende/arts
83.    helpen in de moskee *imam
84.    recyclingbedrijf *medewerker recyclingbedrijf
85.    weidevogels tellen
86.    suppoost avondvierdaagse
87.    beweeg en dieetprogramma *diëtist/sportschoolmedewerker
88.    mailings voor gemeente verzorgen, nieuwsbrieven rondbrengen *postbode
89.    rolstoelbrigade *gehandicaptenverzorgende
90.    fietsles geven *papa
91.    klaar-overs *eerkrachten
92.    werkervaring op doen via club van 1000 (??????)
93.    helpen bij scouting *padvindertje
94.    enquêteur minimabeleid * gemeenteambtenaar
95.    beheren fietsenstalling *medewerker fietsenstalling/fietsenmaker
96.    hulp in heemkundetuin *tuinier
97.    bijspringen op schapenhouderij *schapenhoeder
98.    helpen bij landelijke horeca keten *horecamedewerker
99.    afvalkalenders inpakken voor gemeente *gemeentemedewerker
100.kledingreparatie *naaister/keermaker/kledingreparatie atellier
101.inpakwerk *inpakmedewerker
102.helpen op metaalafdeling *medewerker metaalbedrijf
103.hand en spandiensten op school" *conciërgeModerne slavernij? Jazeker! Kijkt u maar eens hoeveel van bovenstaande werkzaamheden normaal gesproken *betaald verricht zouden moeten worden, als je uit gaat van sollicitatieplicht en de verplichting om betaald werk aan te nemen zou de helft van bovenstaand zaken afvallen. In de lijst is ook te zien hoeveel de overheid bezuinigt op banen door middel van het inzetten van slaven die verplicht kunnen worden om dat werk te doen! Je gelooft het niet.

Parkeerwachter? En een parkeerplaats kost 2.60 per uur in Maastricht? Kan daar geen salaris vanaf? Dat gaat er bij mij niet in.
En daklozen die toeristen moeten rondleiden…hoe moet ik me dat voorstellen. Heeft men er wel enig idee van waarom mensen dakloos zijn of raken? Ik geloof van niet als ik zoiets zie staan
Ik markeer met *ster die vrijwilligerswerkzaamheden die gelden als betaald werk in een normale maatschappij.

Laten we even wel zijn: Oppassen op je eigen kleinkinderen staat er niet bij. Is het dan wel of geen vrijwilligers werk? Of misschien toch betaalde arbeid? 
Voor de beloningsoppas zie mijn vorige blog.

©Gavi Mensch
Nederland BV, 5-3-2015NB Er schijnen mensen te zijn die vinden dat Jetta Moestuin hulp nodig heeft bij de vernieling van dit land. Ik zeg: Laat het haar lekker alleen doen, daar wordt ze voor betaald.

En over die vrijwillige moestuin voor AOW'ers met belastingafdracht over de opbrengst heb ik het nog niet eens gehad. Dat komt nog wel een keer.

.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten