woensdag 2 juli 2014

Iemand schreef een stukje voor mij, erg gaaf!


Dat vind ik nu voorkomend, dat iemand je verdedigt en een stukje voor je schrijft. Gewoon over haatzaaiers en smaadschrijvers, lasteraars en leugenaars. Hieronder een deel van de voor mij geschreven tekst:
 .......mensen met kwade bedoelingen bleven misbruik maken van de door onverlaten verspreide desinformatie en wisten in no time alles wat ik toonde voor eigen gebruik om te smeden. Dit gaat door tot de dag van vandaag, m.a.w. je nek uitsteken onder pseudoniem en je ware naam op je blog betekent uiteindelijk dat je kop eraf moet. Daartegen kun je je niet verweren. Dan maar anoniem? Nee, want door mijn nek uit te steken kan ik voor anderen duidelijk maken waartoe schoelje in staat is. Ik laat me niet slachtofferen, ik blijf een mensch met eigen ideeën die ik eerlijk en zonder bijbedoelingen wil omschrijven.
Er zit nog een aspect aan vast. Mensen die zich niet kun verweren, om welke reden dan ook, zullen er terecht voor kiezen anoniem te gaan.
Door te registreren wat mij overkomt, kan ik ze een nuttige dienst bewijzen. De bedreiger was overigens niet alleen mijn bedreiger en die van mijn familie, maar van vele anderen. Van zijn opereren werd en wordt vlijtig gebruik gemaakt in rechtse en onbeschofte (zogenaamd écht linkse?) kring, dat geeft te denken.
Tot  de vaak benevelde houten koppen zal het wel niet doordringen, ze weigeren het ook te begrijpen, maar zoals een narcist ooit eens zei: ["door toeval is me deze rol toebedeeld en ik heb er notitie van gemaakt"]
Door onverlaten wordt dit als smaad en laster omschreven. Toch blijf ik mijn eigen weg gaan, niet door te schelden en mensen op de meest infame wijze te beschuldigen maar door me zelf te blijven.  
En een grapje van diezelfde narcist [" Ik hoop dat politie en justitie meelezen op dit blog. Ik heb overigens de indruk dat dit al langere tijd gebeurt en ik vind dat prima zo."] 
De smurrie komt van links en rechts, zoals ik al zei. Met een zekere gretigheid ondersteunen ze elkaar als het een opponent betreft die te lastig wordt. PVVjagers worden PVVminnaars, wie bereid is mij aan te vallen krijgt van deze types direct een standbeeld naast het Mooswief op de markt. 
Inbreken op je twitterconversaties met dit alle soorten impertinenties is aan de orde van de dag.
In mijn geval is het schrijnend zichtbaar bij een, een semi linkse ex-ambtenaar en zijn maten en andere pvv-achtige en ultra rechtse lieden. Ze schreeuwen zich de kelen schor over ratten, analfabeten, nazi’s, en fascisten uit het PVV kamp, niet beseffend dat ze precies handelen zoals de grote roerganger Wilders het graag ziet. Ze vormen exact het spiegelbeeld van die anonieme PVV’ers. 
Zelf heb ik een nickname ter bescherming van patiënten en mijn kinderen die ooit met veel bombarie vervangen werd door mijn familienaam door één van die lui, bij wijze van chantage. Waarbij hij die familienaam ook nog eens heeft verguisd op Internet. 
Anonimiteit is een groot goed heb ik begrepen. Vermoedelijk worden mijn NAW gegevens door de onverlaat telkens weer op het Internet gegooid wordt. Vermoedelijk dat aan die eindeloze spiraal van verdachtmakingen, smaad, laster, stalking en bedreigingen geen einde komt. 
Als je je ogen de kost geeft, en ziet wat op zo'n weinig gelezen site als http://tibaert.com/  allemaal mogelijk is, dan bekruipt je op z'n minste een heel ongemakkelijk gevoel. Op bovenstaand blog en op zijn twitteraccount zijn de kwalificaties fascist en nazi schering en inslag.  

Bij mensen met een dergelijke vocabulaire hoor ik niet thuis, het volgende is echt niet mijn stijl:  [ "een vrouw die over lijken gaat, schaamteloos wijf, zijn het zweefteven of huppelkutten, een haatoma, dat begrijpen fascisten als @GaviMensch niet. smeerlappen, goorlappen,een hatende oma, de miserabele door en door fascistische praktijken van EvD, nazi-streken, etc, etc."]......

Het laatste voorbeeld op twitter omvat zo'n beetje alles wat hierboven beschreven is: 

2-7-2014 17.00 u.

Alphonse Scaf @TibGrim
Tibaert tweets 2013 met de vermelding @GaviMensch > ht.ly/yHty0
 MENSCH als schoolvoorbeeld van de fascistische persoonlijkheid.

Met dank aan de co-auteur van dit stukje; ik heb het bijna letterlijk overgenomen. Het is prettig om jezelf eens niet te hoeven verdedigen tegen stalkende boosaardige oude mannetjes.


©Gavi Mensch
Nederland BV 2-7-2014
©All rights reserved 2014Geen opmerkingen:

Een reactie posten