zondag 27 juli 2014

Oproep van mijn vriendin S.
Als klein meisje kreeg ik al te maken met antisemitisme. Als ik zei dat ik een joodse achtergrond had, kwamen er, zo klein als ik was, veelal al de volgende standaard reacties: "dat dacht ik al aan je neus te zien" en diverse opmerkingen over wat er niet deugde aan Israël. Inmiddels zijn we enkele decennia verder en mag er openlijk "dood aan de joden" op Nederlandse straten geroepen worden, zonder dat er wordt ingegrepen. Ik groeide op met een vader die de hel van de concentratiekampen ternauwernood wist te overleven, die zich desondanks altijd enorm heeft ingezet voor verbinding en dialoog. Ik probeer zo goed ik kan dit voorbeeld te volgen. Ik ben niet verantwoordelijk voor het beleid buiten NL, alleen voor mijn eigen gedrag. Laten we ophouden met ruzie maken, elkaar de hand reiken en samen nadenken over oplossingen die aan iedereen recht doen, zonder vooringenomen keuze voor welke groep dan ook. Nogmaals: elke dode is er één teveel.

Aldus S. 

En een oproep van mijzelf aan degenen die nooit een les wereldgeschiedenis hebben gehad op school…. Lees dit dan in ieder geval,  het is een duidelijke samenvatting van het conflict Israël Palestina  << in deze link.


Uit: http://www.bdkennemerland.nl/index.php?p=nieuws&ID=290


Zie ook de columns  van Henryk M Broder: << in deze link bijvoorbeeld

En deze link>> over de jaloezie en hypocrisie van Hamas met betrekking tot de verdeling van de 'armoede' en het gebrek aan zorg voor educatie, veilig wonen en gezondheidszorg?  
©Gavi Mensch
Nederland BV, 7-7-2014

©All rights reserved 2014 
Geen opmerkingen:

Een reactie posten