maandag 30 augustus 2010

Nooit meer zorginstellingen!

Geen zorginstellingen meer, weg ermee!

I have a dream!
Ik wil dat alle zorginstellingen ophouden met zorginstelling zíjn.
Hoe?
Hier volgt een praktische en begrijpelijke oplossing in de zorg voor ouderen en langdurig zieken:

Met de zorginstelling waar ik het laatst gewerkt heb als voorbeeld, laat ik hier eerst zien hoe het komt dat er binnenkort geen zorgverlening meer is:
De zorginstelling belooft zorg voor zieke en gezonde ouderen, (voorheen bejaarden- en verzorgingshuizen), geestelijke gezondheidszorg voor ouderen, voor o.a. mensen met dementie, zorg voor langdurig zieken, (voorheen verpleeghuis), herstelzorg en terminale zorg. Er zijn gemengde huizen, een hospice en men beheert verder aanleunwoningen en andersoortige 'zelfstandige units'. Kortom er is veel onroerend goed, waar mee gesjoemeld wordt, niet alleen hier, de berichtgeving over deze praktijken is onthutsend. Zoals ook de berichtgeving over de praktijken van de vastgoedzorgverleners, premie en bonuswerkers, geld ontnomen aan de zorgverlening van de zorgvragers.
Het financieel kort gehouden en wisselende zorgpersoneel: verzorgenden, helpenden, verpleegkundigen, huishoudelijke medewerkers en artsen, paramedische diensten etc. hebben zich te voegen naar de briljante ideeën van zorgmanagers die geen idee hebben van directe zorgverlening. De bewoners en patiënten hebben ook niets in de melk te brokkelen.
Het voorstel van Ben Stoelinga ( zie voetnoot) past uitstekend in wat ik hieronder voorstel om te doen met de bovengenoemde zorginstelling.

Het plan:
-Geen (AWBZ)subsidie meer (in welke vorm dan ook) uit de zorgpot voor deze instelling. Alleen de zorg wordt nog betaald.
Men kan thuis blijven of eventueel een aangepaste kamer of een unit huren in de instelling en zelf bepalen welke zorg men wil.
-De zorgwerkers werken in kleine zorgteams, waarbij zij in overleg met de cliënt de zorgverlening afspreken en leveren. De buurt/wijkzorg is hiervoor een goed voorbeeld. Korte lijnen naar de zorg, korte lijnen naar de zorgverleners. Iedereen is verantwoordelijk, één coördinator/administrateur per team en een paar laptops/PC's/iPads zijn voldoende.
-Het verzorginghuis van nu wordt dan makelaar (dat waren ze vaak al) en kunnen de units verhuren aan patiënten of patiëntengroepen, dicht bij de plaats waar deze zorgvragers altijd gewoond hebben. Dat levert meer mantelzorg op en meer sociale netwerken en veel minder desoriëntatie en vereenzaming van bewoners en patiënten.
-De zorg wordt in onderling overleg met elkaar en de zorgvrager geregeld, de financiering is dan ook enkel en alleen voor de zorg.
De enorme hoeveelheid geld die nu gaat naar nutteloze functies van managers en submanagers, coördinatoren en subcoördinatoren, unitmanagers en clustermanagers, staffunctionarissen, directeuren en raden van Bestuur en Toezicht zijn dan overbodig. Een woonruimte wordt gehuurd, waarbij de verhuurder de gewone huur berekent aan de zorgvrager, die daarvoor eventueel huursubsidie aan kan vragen. De directeuren zorg blijken veelal veelal ook andere functies zoals een eigen praktijk of leerstoelen te hebben en kunnen zich beschikbaar houden voor bijscholingen en zijn verder niet noodzakelijk. De rest van de directies moeten het hebben van de afdeling gebouwenbeheer.
De huurprijs per kamer of gedeelde huisvesting wordt bij de wet vastgesteld, dat gebeurt nu al bij de huurprijsbepaling voor een woonruimte, die regelgeving hoeft dus niet opnieuw uitgevonden te worden.

In praktische zin:
Dhr. A, rolstoelafhankelijk en meerdere lichamelijke disfuncties heeft een kamer in de zorginstelling. Hij kan nu in die kamer niets zelfstandig, niet draaien of keren met zijn rolstoel, er is geen plafondlift, geen geoutilleerde badkamer. Dat moet dus veranderen.
Hij moet een aangepaste woonruimte hebben, daar zorgt dan de instelling voor. Hij kan kiezen of hij een soort tafeltje-dek-je wil of dat hij samen met zijn echtgenote eet. Deze unit is voor twee personen geschikt en bestaat uit woon- en slaapkamer, eventueel een logeerkamertje en badkamer en keuken, alles drempelvrij en aangepast aan de noodzaak om de patiënt zo zelfstandig mogelijk te laten leven. De huurprijs is als van een normale (of focus)woning.
Er is 24/7 verzorging en verpleging in te huren. Geen prijsafspraken daarover, er is geen verpleegprijs slechts de gewone tarieven voor (wijk)verpleging/verzorging, paramedici en huisarts/geriater.
Voordelen: Meneer A is een bewoner met een zorgvraag en belemmeringen. Hij wordt 's morgens en 's avonds verzorgd door verzorgenden, krijgt voor technische zorgzaken de verpleegkundige, zorgverleners die ter plekke op de pc van de patiënt ook hun rapportage doen. Ze overleggen met elkaar en de geriater/huisarts en de paramedische diensten. Huishoudelijke hulp wordt eventueel door de patiënt zelf geregeld.
Voor deze zorgverlening krijgt elke patiënt een zorgbudget naar aanleiding van een ZZb (zorgzwaartebepaling), de gezamenlijke zorgverleners stellen deze vast in overleg met de patiënt en  kan regelmatig naar boven of naar beneden bijgesteld worden.
Ik vergelijk even de toekomstige kamer van Dhr. A met de plek in de zorginstelling. Wat mist hij als zelfstandig wonende in vergelijk met bewoner van een zogenaamde zorginstelling? Niets.

Wat is er dan aan overbodigs aan de zorgverlening weggevallen?
De directeur facilitair bedrijf (technisch, onderhoud en beveiliging) en diens secretariaat. (valt onder gebouwen en niet onder zorg)
De directeur algemene zaken(?) en diens secretariaat. (Valt onder de woningstichting en niet onder zorg)
De coördinatoren, de cluster, locatie- en unit managers, met bijbehorende secretariaten. (hebben allemaal niets met de zorg van doen)
De directeur medische en paramedische diensten en diens secretariaat. (niet nodig, de zorgverleners hebben een zelfsturende groep)
De eerst verantwoordelijken (Elke zorgverlener is verantwoordelijk voor de te verlenen zorg aan zijn groep patiënten)

Wat scheelt dat?
Ik gok(, ik heb geen harde financiële gegevens slechts meer dan 30 jaar ervaring in diverse takken van de zorg) dat de 'zorgprijs' met 75 % naar beneden kan.
De grootste salarisuitgaven komen namelijk uit bovenstaande groep.

Even wat rekenwerk:
Eén zorgbestuurder slikt al gauw 15 jaarsalarissen van zorgverleners op.
Vergelijk:
Jaarsalaris van zorgbestuurder: 240.000 euro zonder meer, d.w.z. exclusief de (lease)auto, de chauffeur, de secretaresses, de facilitaire zaken, de 'lunchbonnetjes', de bonus en ontslagpremie, etc. De totale onkosten voor het 'bestaan' van zo'n voor de zorg onnodige bestuurder loopt al gauw tegen de 500.000 euro.
Jaarloon verzorgende: rond de 28.000 per jaar. Jaarloon van verpleegkundige: rond de 36.000 per jaar
Gemiddeld 32.000 per jaar

Dat betekent in de praktijk dat je in een zorgsituatie waarbij je kiest voor alleen het betalen van de verleende zorg buiten het vastgoed en de faciliteiten, al snel 15 mensen meer aan het werk kunt zetten voor hetzelfde geld. Dit zou dan ten goede komen aan de AWBZ pot, de zorgpremie-toeslag, het verbeteren van (bij)scholing en de salarissen van de zorgverleners. Want als die (bij)scholing niet op een hoger peil komt en de salarissen niet verbeterd worden, kunnen we binnen afzienbare tijd de zorg wel afschaffen wegens gebrek aan (kundige) mensen.
En dan heb ik het alleen nog maar over de zorgbestuurder. De directie en managers en aanverwante vergaderaars, die geen directe zorg verlenen, halen in een instelling nogmaals de salarissen van 15 zorgverleners uit de zorgpot.

Zomaar even 30 mensen erbij!
Dat betekent voor Dhr. A.:
dat hij de regie over zijn leven en welzijn weer in eigen hand kan nemen,
dat hij elke dag onder de douche kan,
dat er altijd mensen zijn om op de persoon afgestelde zorg te leveren,
dat hij eventueel in zijn eigen omgeving en misschien wel in zijn eigen woning kan blijven,
dat zijn relatie gewoon in stand blijft,
dat het leven van de mantelzorg gewoon doorgaat,
dat de hulp bij vooruitgang, het herstel of de intensieve of zelfs palliatieve zorgtaken die hij nodig heeft, ook geleverd kunnen worden.
Gewoon betaald uit de AWBZ pot en de aan de zorgverzekeraars betaalde premies.

Waar zijn we dan nu nog steeds mee bezig? Wat een getob en wat een politieke kwesties. Wat een ellende voor zorgvragers en zorgverleners.
Nooit meer zorginstellingen? 
Precies, prettig terug naar af......... met de mogelijkheden en de wetenschap van nu!
©Gavi Mensch
Nederland BV, 30-8-2010.Met dank aan de aan te bevelen artikelen van o.a.:
Hans Hoogerheide en Ad de Jongh, 'Zo hou je ouderenzorg betaalbaar’ http://www.zorgwelzijn.nl/web/Meningen/Opinie/Opiniepagina/Zo-hou-je-ouderenzorg-betaalbaar.htm.
 Ben Stoelinga, adviseur bij Vilans, kenniscentrum voor de langdurende zorg en zijn opinie op persoonlijke titel. http://www.zorgwelzijn.nl/web/Actueel/Nieuws/Opinie-Nooit-meer-zorgorganisaties.htm
Buurtzorg, een natuurlijk alternatief voor de thuiszorg in Nederland. http://www.buurtzorgnederland.com/
WMO voorzieningen, PGB en woningaanpassing. http://www.wmo-ingang.nl/index.php?id=464

UPDATE:  http://www.bobadvies.nl/nieuws/uw-oude-verzorgingshuis-biedt-kansen-bob-advies-helpt-u-de-juiste-keuzes-te-maken/
.


12 opmerkingen:

Bejaard en Vogelvrij zei

Zo zou het moeten.
Maar hoe krijg je dat voor elkaar in een land waar de zorgmaffia met zijn ongebreidelde vriendenkring en ellenlange tentakels de boel in een wurggreep houdt? Waar talloze en steeds meer feitelijk nutteloze zakkenvullers in alle gelederen van politiek, organisaties en aanverwanten er zóveel baat bij hebben dat dit verziekte systeem in stand blijft?

Ik zal in ieder geval helpen de link naar dit blog te verspreiden ;-).

Met vriendelijke groet,
Gonny Kuipers,
www.bejaardenvogelvrij.nl

Gavi Mensch zei

www.bejaardenvogelvrij.nl, Beste Gonny, bedankt voor je reactie Het spijt me dat het nodig is om de links te verspreiden, maar doe maar, graag, ook de links onder mijn schrijfsel komen dan bij meer mensen terecht. Die van jullie past jammer genoeg ook bij de noodzakelijke links. De Cordaan-ellende volg ik al een poosje.
Laten we hopen dat de stukjes in ieder geval weer iets openbreken...het lijkt een kwestie van volhouden!

Anoniem zei

Goed zo, mijn complimenten, ik begrijp uit je blog dat je verpleegkundige bent en senior (sorry. Het is zoals je stelt: de hoogste tijd om alle zorginstellingen onder de loep te nemen.
Ik kan op mijn werk 'natuurlijk' niet protesteren dan vlieg ik eruit en dan? Nu kan ik nog zorg geven!

Zuster X

Gavi Mensch zei

Bedankt voor je reactie, die gaat mee met het stukje en blijf je zorgwerk doen, met plezier!

Anoniem zei

Dag Gavi, ik heb met veel belangstelling jouw publicatie gelezen. Echt gaaf dat je je in de discussie mengt. Er lekt in de ouderenzorg veel geld weg. Dat geld hebben we hard nodig om meer verzorgenden in te zetten en meer geld in hun opleiding en persoonlijke vorming te steken. Om ze vervolgens ook daadwerkelijk met zorg bezig te laten zijn en niet met allerlei andere dingen. Om daar verandering in te brengen, zullen we de megazorgconcerns moeten ontbinden. Hoe brengen we die omslag op gang? En hoeveel "organisatie" hebben we daaarna nodig om betaalbare, gegarandeerde, kwaliteitsvolle ouderenzorg te kunnen bieden. Hoe minder "organisatie", hoe beter. Daar ben ik het van harte mee eens. Groet van Hans Hoogerheide

Anoniem zei

Ha 'Gavi',
De manier waarop we nu mogen werken heeft niets meer met verpleegkunde van doen. Protocollen uitgedacht door managers en verzekeraars zijn de leidraad, het budget gaat op aan dure gebouwen en superbedden, maar wie in zo'n gebouw ligt, op zo'n bed is nog niet jarig. Ik ken je nog van vroeger, afd. psychogeriatrie RKZ en je bent duidelijk niets veranderd, dat is positief! Hulp nodig? Geef maar een seintje, Leti heeft mijn mail adres.
Ik verspreid graag 'het woord'. Ik hoor van je
Marjan B.

Gavi Mensch zei

Reactie op Marjan B.
Wat een leuke bijkomstigheid, was ik toen ook al zo? Het is dus mogelijk om met kritiek te overleven;-)
En ja er is al veel te veel bedisseld voordat we aan het echte werk kunnen beginnen, vergader- en beleidscultuur hebben de zorg danig verarmd. Jammer? Nee, gewoon uithuilen en opnieuw beginnen:-)We weten nu hoe het niet werkt. Mijn mail adres:
gavimensch@hotmail.com

Gavi Mensch zei

Reactie op Hans Hoogerheide.
Dank voor het lezen en je stimulerende reactie, ik hou me op de hoogte van jullie plannen. Wat ik kan doen is schrijvend protesteren en me niet laten verleiden om mee te gaan in de cultuur van Ikke-Ikke. Het eind van de zorg zoals die nu (niet) verleend wordt, is in zicht. Voor het ontbinden van de uitgeholde lopende-band-zorg en het opzetten van nieuwe systemen hebben we even tijd nodig. Ik besteed daar met plezier de weinige vrije tijd die ik nog heb in mijn laatste werkzame jaren aan. Je kunt op me rekenen dus!
Gegroet!

Anoniem zei

Gavi, Het is te erg bij ons in het verzorgingshuis en wij kunnen niet meer. De meeste verzorgenden zijn wanhopig en ik ben niet jaloers maar ik kan wel janken als ik de "directeur Zorg en de directeur Algemene zaken" weg zie scheuren om 4 uur in die dure auto's en dan denk ik....daar rijdt de zorg van minstens 4 bewoners en een salaris extra voor handen aan het bed. Je hebt gelijk, maar wat nu?
Groetjes Dora.

Gavi Mensch zei

Ha Dora, ik heb zojuist gereageerd op een stukje in Nursing met soortgelijke reacties:

http://www.nursing.nl/home/nieuw/6303/veel-klachten-over-personeelstekort-in-de-zorg

En wat nu?
Ik blijf schrijven en contacten leggen. Zie ook de Gastcolumn van Marianne Leijte in September.
Laat wat van je horen. Mijn mail adres staat hierboven. Zoals ik al zei: hou je hoofd koel en je hart warm! Het komt goed bij jullie!

Anoniem zei

Hallo Gavi,

Wat goed om te zien en te lezen dat er mensen zoals jij bestaan!
Ik kan me er helemaal in vinden. Ik werk in de GGZ en daar wordt ook flink bezuinigd, wat allemaal weer ten koste gaat van onze "cliënten".
Van mij mogen er ook een flink aantal lagen in de zorgstructuur weg! Een paar jaar geleden waren er zelfsturende zorgteams en nu is alles weer terug bij af. En de hoge "pieten "maar denken dat het allemaal verbeterd in de zorg!?!
Laten ze allemaal maar eens een maandje meelopen op de werkvloer, kijken of ze dan nog van die "goede" ideeën hebben!
Veel succes verder met je blog, ik hou hem in ieder geval in de gaten! :)

Gr. R.

Gavi Mensch zei

Dank voor je reactie, R.
Persoonlijk ben ik nog niet helemaal overtuigd van de goedheid van mijn bestaan, maar het is een groot compliment!
Over de GGZ kan ik ook nog wel een blogje of 10 schrijven. Eén medewerker op 10 patiënten (luxe bezetting) en een "leidinggevende/ verantwoordelijke" op elke vijf medewerkers. Eén manager op elke 15 medewerkers.
Zware patiënten. Ik heb het ook wel anders meegemaakt en met meer discipline en betere taakverdeling konden we het ook zelfsturend.
Maar het geld moet de verkeerde kant op blijven rollen blijkbaar. Wachtlijsten creëren is goed voor de marktwerking? Patiënten, wat zijn dat?
Kortom, het is nu zaak om veel heilige huisjes omver te duwen.
Ik hou je op de hoogte.
;-)

Een reactie posten