zondag 22 augustus 2010

De patiënt moet meer gaan betalen, volgens Vermeend en van Boxtel
Patiënten zullen in de toekomst veel meer zelf moeten betalen voor hun zorg. Dat stellen de oud-ministers Willem Vermeend (PvdA) en Roger van Boxtel (D66) in het boek 'Uitdagingen voor een gezonde zorg'. Vermeend is oud-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en tegenwoordig onder meer bijzonder hoogleraar.*1.  Van Boxtel was minister van Grootstedenbeleid en Integratie. Tegenwoordig is hij topman bij zorgverzekeraar Menzis.*2.  Volgens de twee oud-bewindslieden zijn eigen betalingen in veel andere Europese landen veel meer ingeburgerd dan in Nederland.*3.  Nederlanders betalen op dit moment een eigen risico van 165 euro per jaar als ze een beroep doen op de gezondheidszorg.*4.  Bezoeken aan de huisarts en bijvoorbeeld verloskundige zijn daarvan uitgezonderd.*5.  De bedoeling van de regeling is dat mensen door de eigen betalingen kostenbewust worden en minder snel naar de dokter stappen.*6.  Maar diverse onderzoeken wijzen uit dat de meeste Nederlanders helemaal niet in de gaten hebben dat een bezoek aan het ziekenhuis, fysiotherapeut of apotheker extra geld kost,*7.  laat staan dat ze zich laten afschrikken door de kosten. De twee oud-ministers verwachten dat 'forse' en 'aanzienlijke' eigen betalingen wel een remmend effect*8.  zullen hebben. Ze noemen geen concrete bedragen, maar verwijzen naar berekeningen van het Centraal Planbureau,*9.  die uitgaan van 775 euro per verzekerde per jaar. De twee ministers zeggen dat de eigen betalingen nodig zijn om de gezondheidszorg voor de toekomst betaalbaar te houden. Wel moeten de lagere inkomens worden ontzien, bepleiten ze.*10.  Een nadeel van een inkomensafhankelijk stelsel van eigen betalingen is dat het veel administratieve rompslomp met zich meebrengt. Het tweetal vindt daarom dat de regeling door de Belastingdienst moet worden uitgevoerd. Die kan dan meteen de chronisch zieken en mensen met een lager inkomen fiscaal compenseren.*11.  Maar er moet, naar de mening van de oud-bewindslieden,*12   veel meer gebeuren om de gezondheidszorg voor de toekomst gezond en betaalbaar te houden. Zo vinden ze dat een volgend kabinet zich moet buigen over de wenselijkheid van dure medische behandelingen voor de groep zeer oude patiënten.*13.  Die behandelingen kosten vele tienduizenden euro's per geval en leiden naar hun mening tot "een (zeer) beperkte verlenging van het leven"*14.  En de twee oud-politici*15.  vragen zich bovendien af of die verlenging een acceptabele kwaliteit van leven oplevert voor de betrokken patiënt.*16.       
Bovenstaande tekst deels overgenomen van Skipr en ANP

*1. Heel bijzonder, Vermeend, een PvdA man, met een verzorgd hart, goede nieren en een florissante baan, makkelijk kletsen zou ik zeggen. Kom maar weer van je voetstuk af!
*2. van Boxtel, preekt lekker voor eigen parochie, verbonden aan een zorgverzekeraar, een prettig salaris ( verwed ik het mijne onder) waar de zorgpremies naar toe gaan, zo kan ik het ook.
*3. Er zijn veel landen waar de gezondheidszorg nog werkt als bij ons vroeger: een Volksverzekering, waar je alleen kleine bijdrages betaalt voor de generieke medicatie en luxere extra's.
*4. Nederlanders betalen twaalf maanden zorgverzekeringspremie (natuurlijk ook degenen die geen gebruik maken van de gezondheidszorg) én 165 euro eigen bijdrage. De basis, voor degenen die geen zorgtoeslag krijgen, is al ruim 1650 euro per jaar, voor de meesten meer dan een netto maandsalaris, heren!
*5. Voor de verloskundige moet je een aanvulling hebben op je basispakket. En liefst voor de conceptie.
*6. En stel dat je bewust bent van de kosten die ziekte met zich meebrengen, krijg je dan zoiets van: 'Jeetje, nou ik wil de maatschappij niet op kosten jagen, ik ga maar niet naar de dokter.'? Hoeveel onzin krijg je in een boek gestopt?
*7. Nederlanders zouden niet weten wat de kosten zijn van bijvoorbeeld de fysiotherapeut of het ziekenhuis? Nederlanders zijn dom? Of is een deel van de burgers door de overheid héél slecht voorgelicht, heren ex-politici! Eén menukaart met vaste prijzen zou genoeg moeten zijn, maar ja, die marktwerking hè... Nu doet iedereen wat hij zelf wil en nooit voor minder. Alles heeft een prijs, tarieven zichtbaar 'vastzetten' is een absolute noodzaak.
*8. Die eigen bijdrage weerhoudt al heel veel mensen van het gaan naar de dokter of het kopen van medicatie. Hetgeen de gezondheid bevordert, natuurlijk! En daarna maar lekker klagen over *13.
*9. De ludieke bezuinigingsvoorstellen van het CPB hebben we allemaal gelezen, verzonnen op een vrijdagmorgen door ambtenaren die snel naar huis wilden.
*10. Er zijn ook al aardig wat mensen die een schuld hebben aan de zorgverzekeraar om die reden. Het is dus larie wat de beide heren stellen.
*11. Eerst betalen (waarvan dat is nu de vraag niet) en als alle papieren ingevuld zijn krijg je er misschien nog wat van terug.( tja dat remt ook, zeker voor mensen die niets kunnen missen voor vooruitbetaling of ouderen die al dat 'digitale' papierwerk niet meer zelf kunnen doen).
*12. Oud-bewindslieden zoals deze twee kunnen beter bewindslieden blijven, dan zijn ze in ieder geval beter controleerbaar. Dat wil zeggen, als ze niet in achterkamertjes verdwijnen om 'handjeklap' te doen.
*13. En we zijn natuurlijk niet het enige land dat vergrijst. Maar als je gezonder oud had kunnen worden was dat natuurlijk wel makkelijk geweest. Zie *8.
*14. Gelukkig hebben de kleinzonen Vermeend en van Boxtel ook nog een mening over hoe lang iemand mag leven met behoud van kwaliteit van leven.
*15. Rest de vraag of beide heren dit ook beschreven zouden hebben als ze een leven lang een simpel salaris hadden 'verdiend' en nu zo tegen de 60 waren geweest met hier en daar een slijtage-mankementje: oude politici in plaats van oud-politici.
*16. Heren, u belemmert mij in mijn opdracht. En dat neem ik u zeer kwalijk!
Als verpleegkundige heb ik namelijk een belofte afgelegd:

Ik beloof dat ik mijn beroep als verpleegkundige op een verantwoorde en betrouwbare wijze zal uitoefenen.
Dat betekent:
•dat ik zorgvragers goed zal verzorgen, hun lijden zal verlichten en hen zal helpen de best mogelijke kwaliteit van leven te realiseren
•dat ik de belangen van de zorgvragers centraal stel en bij de zorgverlening zoveel mogelijk rekening houd met hun opvattingen
•dat ik de zorgvragers geen schade zal toebrengen
•dat ik geheim houd wat mij in vertrouwen is verteld of wat mij ter kennis is gekomen en waarvan ik kan begrijpen dat het vertrouwelijk van aard is
•dat ik mijn eigen kennis en vaardigheden en die van collega's zal bevorderen
•dat ik de grenzen van mijn deskundigheid en verantwoordelijkheid erken
•dat ik mij inzet voor een goede samenwerking met andere zorgverleners
•dat ik mij, binnen het kader van mijn beroepsuitoefening, inzet voor de bevordering van de volksgezondheid en het welzijn van de samenleving
•dat ik het beroep van verpleegkundige/verzorgende* hoog houd
•dat ik de beroepscode van verpleegkundigen en verzorgenden als leidraad voor mijn handelen zal gebruiken
Dat beloof ik!

Ave! Morituri te salutant!©Gavi Mensch
Nederland BV, 22-8-2010Update juni 2014: Zie mijn tussen 2010 en 2014 geschreven Zorgblogs Het wordt alleen maar erger!

.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen