dinsdag 1 november 2011

Universiteit steekt tijd en geld in begaafde kinderen.

.

Kindercolleges over gezondheid alleen voor begaafde leerlingen?

Het artikeltje roept bij mij weer wat kritische vragen op, ik ben duidelijk niet gauw tevreden:

Hebben andere kinderen die ondersteuning niet extra nodig? En hun ouders?
Of zoeken we mini wetenschappertjes die dadelijk geen droog brood meer op de plank hebben omdat de overheid wetenschap niet rendabel/productief vindt?

Begaafde leerlingen komen redelijk vaak uit nestjes van redelijk intelligente ouders, niet allemaal natuurlijk, maar veel wel. Begaafdheid en maatschappelijk niveau hebben een samenhang. Voor wie zou extra educatieve 'input' dan meer effect hebben op de lange termijn? Voor de al gevestigde begaafden of voor de kinderen en ouders die niet zo begaafd zijn.

Eerder schreef ik al over de samenhang van armoede met obesitas. ( http://120w.nl/2011/dikke-armoede/ ) Maar ik kan ook aardig wat laten zien en vertellen over voedingstekorten die kunnen leiden tot darmkanker maar ook aanleiding kunnen geven tot psychiatrisch ziektebeelden,hart en vaatziekten en drugsgebruik; uitzichtloosheid van een bestaan door minder educatie.

Het gemis van een opleiding, het onbegrijpelijk maken van de dagelijkse zaken en algemene onwetendheid hebben vreemde vogels zoals Wilders de mogelijkheid gegeven om volgelingen te scoren. Veel opportunisten en mensen die niet gewend zijn om na te denken of verder te denken en in te zien, behoren tot de volgelingen van deze zogenaamde vrijheidsclub. Die kinderen en vooral kinderen uit de zogenoemde marginale wijken wil ik op zo'n gezondheidscollege zien.  Eigenlijk alle kinderen samen. Het vereist meer en andere uitleg van een hoogleraar; de vraag is of hij dat kan.

In plaats van een hoogleraar wil ik zelf wel eens wat experimentjes doen met die jeugd. Heel simpel. Verbruikte calorieën meten in de klas: bij een uur internetles en bij een uur gymnastiek. Uitleggen in simpele bewoordingen wat je hersenen allemaal kunnen en wat ze niet meer kunnen na het gebruik van alcohol en drugs. Hoe onveilige seks je leven kan beïnvloeden. Een hamlap uitbakken en het vet op een stukje lever gooien en laten stollen in de koelkast: zo zien je organen eruit na jaren te veel vet eten. Hoe belangrijk de afwisseling van activiteit en rust is voor je leervermogen.

Ik heb jaren geleden gezondheids- en seksuele voorlichting gegeven aan groep 7 en 8 en ook aan de eerste 3 groepen van het WO en het MBO. De vraag van een derdejaars gymnasiumleerling, die eerst protesteerde dat hij dat allemaal al wist en daarna vroeg: "Hebben jongens ook een baarmoeder?" maakt dat ik pleit voor gezondheidslessen voor alle begaafde en niet zo begaafde leerlingen. Mijn lessen stopten wegens gebrek aan geld ervoor.

Ik hoop dat de Erasmus Universiteit Rotterdam mij hier nog over benadert, ik kan wel wat van het geld dat uitgetrokken is voor de prestigieuze kindercolleges goed gebruiken voor mijn schoolproject in pvv-land.


Gavi Mensch
Nederland BV, 1-11-2011

Naar aan leiding van een artikeltje in de Nationale Zorggids: http://nationalezorggids.nl/anp/index.php?item_id=225&anp_id=5582 en als mee- of tegenhanger van mijn vorige blogstukje: Hinderlijk zijn de armen van geest: http://gavimensch.blogspot.com/2011/10/hinderlijk-zijn-de-armen-van-geest.html

.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen