zaterdag 8 februari 2014

Weetjes over privacy en andere schendigen


Deze dagen ben ik aan het lezen over benadering van psychopaten (in de thuiszorg o.a.) waarbij ik onderstaande sites tegenkwam.
Nu wemelt het op Internet van zulke 'zieke' mensen. 
Stalkers en haatschrijvers, meelopers en achterbakse dummies. Internet blijkt meer gestoorden te bevatten dan we kunnen vermoeden en het is zaak je er tegen te wapenen. Lasteren komt overeen met stalken en kan veel 'last' veroorzaken. Het kan zijn dat je geen vrijheid meer hebt om zaken te publiceren op het Internet zonder dat je belager gebruik maakt van die informatie maakt.  Een lasteraar, stalker of belager zal zich niets aantrekken van je privacyrechten. Vandaar dat ik maar weer wat informatiemateriaal op dit blog zet.
Lees hier meer: 


Enkele citaten ter verduidelijking:

[Jaarlijks zijn tienduizenden vrouwen de prooi van een stalker die in zijn obsessie tot elke prijs gaat om de aandacht van het slachtoffer te behouden of te verkrijgen. Met de komst van Internet is er ook een toename van het zogeheten 'cyberstalken' waarbij de stalker zijn slachtoffer onder meer bestookt met ongewenste e-mails. In de meeste gevallen is de dader een man die zijn frustraties omtrent een verbroken relatie niet kan laten rusten.] 

Veelal betreft het mannen met een gefrustreerd leven, een lastige jeugd en/of een niet bestaande of slecht band met een of beide ouders; dit in combinatie met narcistische trekken en de noodzaak tot overheersen en controleren van de omgeving.  
Over narcisme heb ik al in andere blogs geschreven, ook over zaken die bij de patiënt met een persoonlijkheidsstoornis, obsessies en controledrift duidelijk te herkennen zijn. Desondanks trapt de meest doorgewinterde hulpverlener soms in het toneelspel van de stalker/patiënt.

[ Stalking verstoort het leven van het slachtoffer. Slachtoffers lijden aan spanningen, depressie, onrust en soms zelfs een posttraumatische stressstoornis na alle ervaringen. Als de stalker ook tot laster overgaat, kan dit leiden tot een geruïneerde reputatie van het slachtoffer omdat er altijd mensen zijn die menen dat er een kern van waarheid zit in roddels/leugens.]

Wat soorten stalkers en belagers:

De afgewezen stalkers vormen de grootste groep en zijn  het meest persistent. Logisch, want als we uitgaan van obsessie van de stalker of belager neemt hij geen genoegen met een nee. De stalker kan niet verdragen dat hij bij een verbroken vriendschappelijke- of liefdesrelatie is afgewezenen denkt dat het slachtoffer nog steeds een relatie met hem wil onderhouden. Dit type wil wraak nemen voor de afwijzing. In alle gevallen houdt het stalken in dat de relatie (welke dan ook) voor de dader nog 'leeft'.

Er is ook een categorie van mannen die menen recht te hebben op een relatie (welk soort relatie dan ook).ze proberen ze een relatie ' op te eisen '. Vaak zijn het mannen die geen normale vertrouwensrelatie, vriendschap of anderzijds kennen.  Dat ze veelal zelfs getrouwd zijn heeft hier niets mee te maken Meestal gaan ze van slachtoffer naar slachtoffer in hun pogingen een relatie af te dwingen. Bij weerstand van het slachtoffer kan de 'eiser'  bijzonder gemeen en het dagelijks leven zelfs gewelddadig worden worden.

De wraakzuchtige stalker is er van overtuigd dat hem onrecht is aangedaan en probeert op rancuneuze wijze het leven van het slachtoffer, bijvoorbeeld op het werk, te beheersen. Vaak staat het slachtoffer bij dit type symbool voor alle mensen die de wraakzuchtige in het verleden onrecht zouden hebben aangedaan. Dit zijn ook vaak de lasteraars op Internet. Het stelen vaneen  nicknaam en zelfs het openbaar maken van de echte naam van het slachtoffer met de bedoeling schade aan te richten en het opsporen van het (IP)adres van het slachtoffer met het doel de werk- of huiselijke omgeving van het slachtoffer na te gaan. Het lasteren en stalken kent vele uitingen zoals het gebruiken van dreigende taal, persoonlijke beledigingen, ongepaste en uitdagende berichten op openbare sites, fora of  tijdlijnen met de bedoeling de gestalkte persoon zwart te maken.

Wat doe je aan een stalker en /of lasteraar?
Het is zaak om altijd duidelijk te reageren en te melden dat je geen contact wilt en ook niet vermeld wilt worden in de blogs en geschriften van de belager.
Stel iedereen op de hoogte van de praktijken van de stalker/lasteraar en vraag hen, zo mogelijk, contact met de lasteraar te verbreken.
Blijf uit zijn buurt. De stalker/lasteraar zal zoals ook bij mij gebeurde alles aanpakken om je opnieuw te ontmoeten.
Bewaar alle door de belager geproduceerde teksten en foto's of andere beelden waar je naam of jijzelf in voorkomen en noteer wanneer het gepubliceerd werd. 

Maak in ieder geval melding bij de politie of doe officieel aangifte. In het ergste geval kan een civiele procedure met een dwangsom noodzakelijk zijn, hiervoor kan men terecht bij het Juridisch Loket in je woonplaats.
Ook kun je voor hulp en steun terecht bij slachtofferhulp. 

http://www.slachtofferhulp.nl/Delicten/Stalking/Advies/

[De praktijk leert helaas dat negeren van stalking vaak geen zin heeft. De stalker gaat er dan van uit dat u het niet erg vindt of dat u bang bent. Hoe eerder u uw grenzen aangeeft door actie te ondernemen, hoe beter. Het actief bestrijden van de stalking vraagt vaak veel tijd en energie. Uw geduld en incasseringsvermogen zullen op de proef gesteld worden. Stalkers geven niet snel toe en proberen de schuld vaak op hun slachtoffers af te schuiven.]

Recht op rust
Als je gestalkt wordt hoef je dat niet te accepteren. Stalken is sinds 2000 strafbaar en sinds dat jaartal zijn er circa tweeduizend mensen door de rechter veroordeeld. Gelukkig hoeft er niet langer gewacht te worden tot er geweld wordt gebruikt en wordt het recht op rust wettelijk erkend. Grofweg kun je twee kanten uit als je gestalkt wordt, negeren of bestrijden. Negeren heeft het risico dat de dader denkt dat je het stalken aanvaardt omdat je er niet tegenin durft te gaan. Het beste is in alle gevallen om je grenzen duidelijk te bepalen en hier niet vanaf te wijken. De aanpak van een stalker vergt soms veel tijd en energie maar is op den duur lonend.

De Nederlandse Wet over stalking
Wetboek van Strafrecht, Artikel 285b
1. Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie.
2. Vervolging vindt niet plaats dan op klacht van hem tegen wie het misdrijf is begaan.


Kortom, negeer de belager, indien nodig beantwoord je zijn laster, smaad en of stalken met de eis daarmee te stoppen. Blijf uit zijn buurt. Geen persoonlijke ontmoetingen. Aangifte en, indien nodig, een civiele procedure. Maak aan je omgeving duidelijk dat je gestalkt of belasterd wordt. 


Voor vragen: gebruik de ruimte hieronder. 


©Gavi Mensch
Maastricht, 7-2-2014

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen