zondag 30 mei 2010

Gastcolumn MEA CULPA: Ontmaagde paria's van de kerk!

Epistel van de Ontmaagde paria's van de kerk!
Declamatie MeaCulpa tijdens protestbijeenkomst Roermond.
Een warme dag, veel licht, een hartstochtelijke zon. Dit licht is speciaal georganiseerd door een onafhankelijke ‘Licht feest’ commissie, die warmpjes de geschiedenis van 450 jaar bisdom Roermond, op zichzelf laat schijnen. Wij zijn hier als vertegenwoordigers van de schaduw. Wij schrijven de geschiedenis mee, zodat u hem niet vergeet en niemand van u nog kan zeggen ‘wir haben es nicht gewusst’! Wij schaduwen het licht, zonder ons geen licht en geen echt onderzoek. We zijn hier om de zwijgcultuur te doorbreken. We zijn geen studieobject. We zijn geen wetenschappelijk experiment voor welke commissie dan ook. Onderzoek de daders! Wie zijn deze daders? Wat is hun DNA, het DNA van hun geloof? Wat zijn zijn sporen, zijn roots, zijn profiel? Door wie of wat werden zij gedreven, beschermd. Waarom kwamen erzoveel op dezelfde plek samen, werkten in dezelfde soort instellingen, hadden het zelfde geloof en wie gelooft ons, zonder feiten nu, zonder bewijs? Wat is ons bewijs? Ons bewijs zijn we zelf, zijn onze verhalen, onze herinneringen. Herinneringen kunnen nergens vastgespijkerd worden… evenmin kunnen ze met realiteitszin worden aangescherpt. Er is maar een feit en dat is de onmeetbare pijn die eenzaamheid heet. De eenzaamheid die ieder van ons heeft getroffen. Daarom licht op de overlevers. We zijn niet langer de ontmaagde paria’s van deze kerk. Licht op u, op jullie, licht op jullie ziel!
---------<>----------*
De economisch crises staat boven aan de agenda. Geld verdienen bij de politieke partijen is het leitmotiv van deze verkiezing. Je kunt bij alle partijen wel wat verdienen, voor iedere doelgroep zijn er centen te halen of betalen we op een andere manier dezelfde rekening. Maar de belangrijkste crises staat niet op de agenda. De morele crises! Nu de kerk toch maanden geconfronteerd is geworden met beschuldigingen over mishandeling en misbruik, is de morele autoriteit nog verder aangetast. Kerk en staat zijn gescheiden, de ex-geliefden zoeken sinds de onthullingen over misbruik elkaar steeds minder op, ook als tafel en bed in dezelfde kamer staat! De ex-geliefden keren zich van dit gruwelijke thema af...’oeh, nee doe jij dit maar alleen uitzoeken, het is jullie probleem en julie hebben uitstekende onafhankelijke mensen die dit kunnen aanpakken. De geliefden, kerk en staat, spreken af elkaar een tijdje niet meer te zien, maar daarmee keren zij zich ook af van de morele vraag en haar slachtoffers. De twee ex-geliefden, kerk en staat, kunnen beide hun gang gaan. Met een wetenschappelijk Deetman onderzoek hoeft en kan niemand noch een moreel, noch een strafrechterlijk oordeel vellen. Menig maal hebben we ons afgevraagd: leven we in een rechtstaat of leven wij in de Kerkstraat?
Nogmaals op de agenda staan alleen economische kwesties en u weet de agenda bepaalt de politiek en kerk het liefst zelf. Wij staan buiten, hebben geen microfoon en zijn geen partij maar één agenda punt kan niemand alleen voor zichzelf opeisen.. één agenda punt bepalen zij niet en dat is de agenda van het geweten! Het geweten dat aan ieder van ons knaagt, hetgeen niet gehoord noch gezien wordt, dat dag en nacht opklinkt uit de donkerste spelonken van hun dromen...de daders rusten net zo min als hun slachtoffers. Wij vragen dan ook aandacht voor enkele punten.
We willen u enkele sympathieke voorstellen doen.
1) Stop met excuses en werk mee met een parlementair onderzoek
2) Ga met ons mee naar Genève het Europese hof, rechten van de mens
3) Politiek neem het initiatief tot een onderzoek door Eurojust, van het Europese parlement
4) De mishandeling en misbruik ten opzichte van kinderen in internaten is een misdaad tegen de mensheid. Kan niet verjaren.
5) Laat Winnie Sorgdrager bij de Unesco een onderzoek starten naar de afstandsbaby’s. Waar zijn de duizenden afstandsbaby's van de ongehuwde tienermoeders gebleven in de doorgangshuizen gerund door katholieke instellingen niet alleen in `Nederland, over heel Europa’.
-----------<>----------*
Er gaan veel woorden in de doofpot maar de waarheid keert zich altijd naar boven. Wij protesteren niet tegen God want God is niet van hun…God is niemands bezit! God luistert altijd en overal. God kent geen zwijgcultuur…God verklaart ook niemand heilig.

 * Tekst is ingekort; volledige tekst en meer te vinden op:
 http://www.bertsmeets.nl/

Tekening: Roy Shaw gemaakt tijdens MeaCulpa protest manifestatie bisdom Roermond.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen