dinsdag 4 mei 2010

vrijheid

vrijheid vrijheid : alleenrecht, autonomie, onafhankelijkheid, ongebondenheid, soevereiniteit, speelruimte, vrijdom, zelfstandigheid vrijheid : prerogatief, privilege, toestemming, vergunning, voorrecht, vrijstelling VRIJHEID ongedwongenheid, vrijmoedigheid vrijheid : vrijpostigheid alleenrecht, prerogatief, privilege, voorrecht, vrijdom, vrijheid, aanspraak, claim, eis vrijstelling: bevrijding, dispensatie, ontheffing, ontslag, vrijdom, vrijheid onafhankelijkheid: independentie, vrijheid, zelfstandigheid privilege : handvest, privilegie, vrijheid vrijbuiterij : vrijheid vrijheid, vrijdom VRIJHEID, VRIJDOM de vrijheid schenken, in vrijheid, alle vrijheihebben,bevrijdend in vrijheid stellen. toestand dat iemand/iets vrij is vrijheidvrijheid : alleenrecht, autonomie, onafhankelijkheid, ongebondenheid, soevereiniteit, speelruimte, vrijdom, zelfstandigheid vrijheid : prerogatief, privilege, toestemming, vergunning, voorrecht, vrijstelling vrijheid : ongedwongenheid,
 vrijmoedigheid vrijheid : vrijpostigheid alleenrecht, prerogatief, privilege, voorrecht, vrijdom, vrijheid, in vrijheid leven Op zijn werk geniet hij veel vrijheid de vrijheid hebben om iets te doenvrijheid, gelijkheid, broederschapvrijheid van meningsuitingfundamentele rechten en vrijheden iets wat je doet dat afwijkt van de regel Hij veroorlooft zich heel wat vrijheden. vrijheidvrijheid : alleenrecht, autonomie, onafhankelijkheid, ongebondenheid, soevereiniteit, speelruimte, vrijdom, zelfstandigheid vrijheid : prerogatief, privilege, toestemming, vergunning, voorrecht, vrijstelling vrijheid : ongedwongenheid, vrijmoedigheid vrijheid : vrijpostigheid alleenrecht, prerogatief, privilege, voorrecht, vrijdom, vrijheid,Vrijheid na bezetting, vrolijk en vrij vrijheid van meningsuiting,persvrijheid, keuzevrijheid vrijheidsvrijheid : alleenrecht, autonomie, onafhankelijkheid, ongebondenheid, soevereiniteit, speelruimte, vrijdom, zelfstandigheid vrijheid : prerogatief, privilege, toestemming, vergunning, voorrecht, vrijstelling vrijheid : ongedwongenheid, vrijmoedigheid vrijheid : vrijpostigheid alleenrecht, prerogatief, privilege, voorrecht, vrijdom, vrijheid!

©Foto: D'MAY
© Gavi Mensch
Maastricht mei 2010

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen