vrijdag 11 oktober 2013

Pedofilie, pedoseksualiteit en pederastie.


Pedofilie is het zich seksueel aangetrokken voelen tot heel jonge mensen. Pedoseksualiteit is het seks hebben met hele jonge mensen.  Pederastie is mannelijke homofiele pedofilie.

Het lijkt me handig als we die termen los zien van het houden van onze kinderen en kleinkinderen! Er is te veel mee gemoeid.

Hieronderuitleg van de 'pedo-woorden', onder de dik gedrukte letters zit de link naar originele teksten!

[ Pedofilie is een term die wordt gebruikt voor het zich seksueel primair aangetrokken voelen van volwassenen tot kinderen die nog niet geslachtsrijp zijn.  De term wordt op twee 2 manieren vaak foutief gebruikt: Ten eerste slaat de term "pedofilie" alleen op het verlangen naar seksueel contact met kinderen, niet op het daadwerkelijk hebben van seks met kinderen. Het laatste heet pedoseksualiteit. Pedofilie is niet strafbaar [onze gedachten zijn vrij], pedoseksualiteit wel.

Ten tweede is er pas sprake van pedofilie als een volwassene zich seksueel aangetrokken voelt tot prepuberale kinderen. In het dagelijks spraakgebruik wordt een volwassene die zich seksueel aangetrokken voelt tot personen die wel al geslachtsrijp, maar nog minderjarig (minder dan 18) zijn, vaak ten onrechte als pedofiel aangemerkt. Pedoseksualiteit is dan ook niet helemaal hetzelfde als het strafbare feit van seksuele handelingen met minderjarigen, wel geslachtsrijp, maar nog geen 16 jaar is.

Pedoseksualiteit wordt gezien als psychoseksuele stoornis. Een bijzondere vorm van pedofilie is pederastie. Deze term betreft enkel de mannelijke homofiele pedofilie. Er valt ook onderscheid te maken tussen pedofilie en efebofilie, het zich aangetrokken voelen tot pubers en adolescenten. Het praktiseren van het laatste is onder zekere omstandigheden niet strafbaar. Deze seksuele voorkeur wordt in het dagelijks gebruik echter meestal wel als pedofilie aangemerkt.

Een voorwaarde voor eventuele behandeling is dat strafbare handelingen moeten worden stopgezet, gedurende de duur van de behandeling. Behandeling behelst: Het verhelderen van de onderliggende seksuele behoeften, de genese van het probleem,verzoening met de toestand die onveranderlijk is, en het zoeken naar alternatieven voor de seksuele behoeften. Beheersing van de sterke neiging wordt bereikt via door de methode van de terugvalpreventie. Dat wil zeggen het grondig kennen van de manieren en alibi's om de drempel naar strafbare handeling te overtreden.]

 Op mijn vraag op Social Media hoeveel pedofielen Nederland wel niet telde, een hypothetische vraag natuurlijk om aan te geven hoeveel zedenmisdrijven er de laatste jaren in het nieuws gekomen zijn, kreeg ik het volgende 'stupide' antwoord: 12 miljoen.

Dan is het ook te begrijpen dat er zoveel commentaar komt op elk stukje over het onderwerp. Mijn vraag zou dan weer moeten zijn of wie pedofilie niet een ernstig verschijnsel vindt (bijvoorbeeld vanwege het bezitten van kinderpornografie), zelf deze vorm van seksualiteit een warm hart toedraagt, wil tolereren, (klein)kinderloos is ?

Het is natuurlijk erg simpel om onwetenden wijs te maken dat Sigmund Freud pedofilie een normaal verschijnsel vond, ook in een ouder kind relatie. Ook dat zag ik verschijnen in een tweet. Het zijn mensen die ooit iets over Freud gelezen hebben maar het nooit echt begrepen.
Hieronder enkele quotes betreffende het onderwerp uit de Wiki: 

[ De mens wordt gezien als een wezen dat primair streeft naar lustbeleving. Het menselijk handelen wordt gedreven door driften, een aangeboren drang naar bevrediging van die lusten die resulteren in het voldoen aan bepaalde levensbehoeften, zoals eten en voortplanting.

Aanvankelijk ging Freud er vanuit dat neuroses veroorzaakt worden door verleiding in de kindertijd. Later liet Freud deze gedachte los, en ontwikkelde het idee van de kinderlijke seksualiteit, en het ontstaan van neuroses door stoornissen in de ontwikkeling van de kinderlijke seksualiteit.
Ontwikkeling van het libido
In zijn theorie over de ontwikkeling van de persoonlijkheid onderscheidt Freud twee innig verbonden en parallel verlopende ontwikkelingsprocessen: de psychoseksuele ontwikkeling, en de ontwikkeling van het Ich.
Psychoseksuele ontwikkeling
Volgens Freud slaat de term seksualiteit op gedrag dat lustervaringen meebrengt, en omvat dus ook lustgevende functies zoals voeding, ontlasting, aanraking, kijken. Freud werd in zijn ideeën beïnvloed door Ernst Haeckel, die stelde dat de ontwikkeling van het individu de ontwikkeling van de soort herhaalt. Deze ontwikkeling geldt ook voor de seksuele ontwikkeling van de soort, die via orale en anale fases richting genitale seksualiteit zou zijn geëvolueerd.[1] Freud kwam tot de volgende fasen in de ontwikkeling van het lustleven:
·                    De orale fase
·                    De anale fase
·                    De fallische fase
·                    De latentiefase
·                    De genitale fase          ]

De reactie daarop was een strakke disciplinaire opvoeding en omgang met kinderen.

Dr. Spock, volgens wiens richtlijnen in boeken over baby- en kindzorg een groot deel van de naoorlogse kinderen werden grootgebracht, was eerder voorstander van het warm en met liefde opvoeden. Echter met gebruikmaking van Freud's principes zoals hierboven beschreven.
Het is dan ook niet voor niets dat de richtlijnen van Dr. Spock verwezen zijn naar de gelijknamige SF figuur.

Nog een opmerking over pedofiele contacten, dit maal van een arts.

[ Zolang therapeuten niet inzien dat pedofiele seksuele contacten onwenselijk zijn en zij hun patiënten zelfs ‘positieve’ voorbeelden van pedofilie voorhouden, zal een therapie er voorlopig niet komen.]


Het aantal pedofielen zal dus best relatief groot zijn (natuurlijk geen 12 miljoen in Nederland) en een huiveringwekkende ontwikkeling is dat veel pedofielen hun fantasie voeden met kinderporno, materiaal dat geproduceerd kon worden door fotograferen of filmen van misbruik van jonge kinderen, sommigen nog zuigelingen.

Indirect zorgen dus deze pedofiele afnemers voor het misbruik door pederasten. Kinderpornografie is dan ook overal een verboden item. En dat is maar goed ook.
Als je in het kader van dadercursussen de beelden van ernstig misbruik van baby's hebt gezien, weet je hoezeer er controle moet zijn op de veiligheid van (kleine) kinderen. Veel pedofielen zijn wat dat betreft gevoel- en gewetenloos.

Pederasten zijn gestoord, zonder dat dit een excuus is voor het levenslang traumatiseren van kinderen. Of zelfs het doden van kinderen na misbruik.

Ook in de media worden de termen pedofiel en pedoseksueel door elkaar gehaald.

De eerste kan overtredingen begaan door het bezit van kinderporno. De tweede is een dader die kinderen misbruikt. Hieronder vallen ook de reli-pedoseksuelen: religieuzen, mannen en vrouwen die kinderen hebben misbruikt die aan hun zorg waren toevertrouwd, die hele volksstammen een levenslang trauma hebben bezorgd en die er zelden strafrechtelijk voor vervolgd zijn.

Veel kinderen met een trauma van seksueel misbruik door vertrouwenspersonen, groeien op met een 'enorme hindernis' in de relationele sfeer. Hoe vertrouw je nog mensen die van je houden en je zo misbruikt hebben?

Mensen die pedofilie geen punt van discussie vinden kunnen mij beter uit de weg gaan.
Dat wil niet zeggen dat ik iemand met pedofiele gedachten uit wil bannen uit de maatschappij. Zoals eerder gezegd, gedachten zijn vrij. 

Maar als daarnaast voor fantasieën kinderporno wordt gebruikt en erger nog kinderporno wordt vervaardigd door kinderen te misbruiken hoeft  diegene niet op mijn steun te rekenen. En pedoseksuelen kunnen net zoveel straf uitzitten als u wilt, het verandert meestal niets aan hun noodzaak om seks te willen hebben met kinderen.

Voor de veiligheid van kinderen horen deze zwaar gestoorde mensen niet onbewaakt terug te keren in de maatschappij.


© Gavi Mensch
Maastricht, 10-10-2013.

etc etc???????


Geen opmerkingen:

Een reactie posten