zaterdag 4 januari 2014

Compulsief obsessief,
Het informatie- en studiemateriaal waarop ik de praktijklessen 'omgaan met patiënten' baseer is niet alleen voor zorgpersoneel nuttig gebleken maar ook voor de bloglezers die een stoornis als NPS > Narcistische Persoonlijkheid Stoornis (blogmateriaal van Mjon) en de gedragingen van pathologische leugenaars in hun eigen omgeving aantreffen en er onder lijden.

Vaak kun je niet met zekerheid zeggen wie het meest last heeft van deze stoornissen, de patiënt of zijn omgeving. 

As good as it gets, de film met Jack Nicholson als hoofdrolspeler is een prachtig voorbeeld van deze stoornis.

De obsessieve compulsieve (dwang) stoornis komt veelvuldig voor in meer of minder erge vorm. 
Ooit had ik een huisgenote die elke nacht wel tien keer de trap af stommelde om te checken of haar auto wel op slot was om dan daarna weer te komen controleren of de voordeur wel in het slot was gevallen. 

Over de benadering van en communicatie met deze patiënten leg ik later in een ander blog nog het een en ander uit.

Het volgende protocol is interessant om te lezen en voor een enkeling misschien ook wel herkenbaar en eventueel een reden om een arts te raadplegen of naar een arts te verwijzen.. 

Na het lezen van het hieronder overgenomen informatieve deel van het protocol van psychologenpraktijk Nijkerk is de film en ook de compulsief-obsessieve medemens beter te begrijpen.

Kenmerken obsessief-compulsieve stoornis of dwangstoornis:

Steeds terugkerende dwanggedachten en/of dwanghandelingen.

Dwanggedachten (obsessies) zijn ideeën, gedachten, beelden of flitsen die steeds terugkeren of aanhouden en die aanzienlijke angst en ongemak oproepen. Ze worden ervaren als onvrijwillig, intrusief, verwerpelijk, zinloos of “moeilijk van je af te zetten”.

Dwanggedachten worden wel beleefd als een product van eigen geest.

Er wordt getracht de dwanggedachten te negeren, te onderdrukken of te neutraliseren. Dit neutraliseren neemt vaak de vorm van dwanghandelingen aan.

Dwanghandelingen (compulsies) worden gedefinieerd als herhaalde en schijnbaar zinvolle handelingen die op een stereotiepe wijze moeten worden uitgevoerd (rituelen). Ze hebben de functie spanning, als gevolg van een dwanggedachte, te neutraliseren of een bedreigende gebeurtenis of situatie te voorkomen. In die zin zijn dwanghandelingen vaak meer vrijwillig van aard dan de dwanggedachten

Dwanghandelingen, overt: handen wassen, controleren

Dwanghandelingen covert: (in gedachten) nagaan van iemands gangen of herhalen van neutraliserende gedachten.

Er kan ook vermijding optreden van situaties die dwanghandelingen of –gedachten kunnen opwekken.

Medicatie
Gunstige behandelresultaten worden bereikt  met een speciaal antidepressiva met een sterk serotonerge werking. Na staken van medicatie is er wel een grote kans op terugval.©GaviMensch
4-1-2014
Fragment uit "As good as it gets"Voor vragen en opmerkingen zie reactie ruimte hieronder

.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen