woensdag 20 november 2013

Notitie over de Joke Smitprijs.Berichtgeving van de overheid: 

Oeuvreprijs en Aanmoedigingsprijs
De Joke Smit-prijs is zowel een Nederlandse regeringsprijs als een oeuvreprijs. Dit jaar wordt de Joke Smit-prijs maar liefst voor de 14e keer uitgereikt. De prijswinnaar ontvangt een kunstobject én een bedrag van € 10.000. De prijs is vernoemd naar de overleden feministe Joke Smit (1933 – 1981) die een vooraanstaande rol heeft vervuld in de vrouwenemancipatie. De regering onderstreept hiermee het belang dat zij hecht aan de bevordering van emancipatie in de Nederlandse samenleving.
Tevens is er een Aanmoedigingsprijs op het gebied van vrouwenemancipatie. Ook deze prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt. Hieraan is een bedrag van € 1.000 verbonden.
Waarom?
Een belangrijk speerpunt van dit kabinet is dat meer vrouwen economisch onafhankelijk zijn. Anno 2013 geldt dat slechts voor iets meer dan de helft van de Nederlandse vrouwen. Dat betekent dat er nog geen evenwichtige verdeling van werk en zorg tussen mannen en vrouwen is. Voor veel vrouwen heeft dat nadelige gevolgen op het gebied van inkomen, inkomensperspectief en pensioen.
Nederland kent tal van initiatieven van mensen en organisaties die zich ten volle toeleggen op de verbetering van de positie van vrouwen. Bussemaker zegt daarover: “De Joke Smit-prijs zet deze initiatieven in de etalage. Daarmee benadrukken we als overheid het belang van economische zelfstandigheid van vrouwen, van onderlinge samenwerking en het delen van inspirerende voorbeelden.”
Wie komt er in aanmerking voor de Joke Smit-prijs 2013?
Personen, groepen of instanties die het thema  economische zelfstandigheid van vrouwen op bijzondere wijze op de agenda hebben gezet. Dat geldt ook voor personen die door hun actieve inzet hun directe omgeving in beweging hebben gezet. Daarmee  hebben zij - ondanks tijden van economische crisis – kansen gegrepen en vrouwen geïnspireerd om hun positie te verbeteren op de arbeidsmarkt. De prijs biedt een podium voor innovatieve concepten of projecten die specifiek gericht zijn op het thema economische zelfstandigheid. Een vakkundige jury bekroont uiteindelijk het beste initiatief. De winnaar ontvangt de prijs uit handen van minister Bussemaker.
De Joke Smit-prijs werd twee jaar geleden toegekend aan alle instellingen voor de vrouwenopvang in Nederland.
Jury
De jury van Joke Smit Prijs 2013 bestaat uit Prof.Dr. Esther-Mirjam Sent, Nederlands hoogleraar Economische Theorie en Economisch Beleid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen (voorzitter van de jury); Wiebe Draijer, voorzitter Sociaal Economische Raad en Franska Stuy, Hoofdredacteur Libelle
Vandaag een  berichtje
Nominaties Joke Smit prijs 2013 bekend
Annemarie van Gaal, Kirsten van den Hul en Gerda de Vries, dat zijn de drie kandidaten die in aanmerking komen voor  de Joke Smit Prijs 2013, zo maakte de jury van de tweejaarlijkse regeringsprijs voor emancipatie vandaag bekend. De prijs staat dit jaar in het teken van economische zelfstandigheid. De winnaar wordt aanstaande vrijdag 22 november in Den Haag bekendgemaakt door minister Jet Bussemaker tijdens het emancipatiecongres KRACHT.  Naast deze zogenaamde ‘oeuvreprijs’ reikt de minister ook een aanmoedigingsprijs uit.

Genomineerden
Gelauwerd zakenvrouw en bekende Nederlander Annemarie van Gaal is genomineerd als ervaringsdeskundige op het gebied van economische zelfstandigheid en als krachtig rolmodel voor andere vrouwen…. etc.

De getalenteerde en inspirerende organisatieadviseur Kirsten van den Hul is genomineerd vanwege haar vernieuwende manier om de positie van vrouwen in de samenleving te verbeteren. Ze laat daarin geen moment onbenut.…..etc.

De ervaren idealist en pragmaticus??? Gerda de Vries is genomineerd vanwege haar onvermoeibare dadendrang om de positie van kwetsbare vrouwen te verbeteren….. etc.

Zien we in bovenstaande iets terug van het onderstaande beeld waar Joke Smit mee aan de slag ging, de ongelijke kansen ondanks een gelijkwaardige start?


Over Joke Smit, even in het kort…. een stukje uit Wikipedia….
Joke Smit sprak al in 1966 over het recht van de vrouw zelf te mogen beslissen over wel of geen abortus. In 1967 brak ze definitief door met het artikel Het onbehagen bij de vrouw. Algemeen wordt dit artikel uit het literaire tijdschrift De Gids gezien als het begin van de tweede feministische golf in Nederland. Zij beschreef hierin de frustratie van getrouwde vrouwen die meer wilden dan een bestaan als moeder en huisvrouw

Smit was actief in de organisatie Man-Vrouw-Maatschappij (MVM), die zij in 1968 samen met Hedy d'Ancona oprichtte, en schreef in de jaren zeventig allerlei artikelen en publicaties op het gebied van vrouwenzaken in de politiek, vrouwenrechten, de emancipatie van lesbische vrouwen, feminisme en socialisme, en onderwijs voor meisjes en vrouwen.
Smit verwierf ook bekendheid met haar vooruitstrevende voorstellen voor een herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid in de maatschappij. Zo pleitte ze ervoor dat zowel mannen als vrouwen dertig uur per week werken om een salaris te verdienen. Dit zou het mogelijk maken allerlei onbetaalde zorgtaken en huishoudelijk werk te verdelen.
  ------------------

 Ik huiver van deze nominaties, een voorgekauwd en oubollig, passieloos trio met weinig bloed, zweet en tranen.

 Over  ene Annemarie van Gaal, bijvoorbeeld,  kan ik kort zijn….er is absoluut niets waarvan ik denk: "Kijk dat is nu een goed voorbeeld voor dé vrouw". Ik ken heel veel vrouwen die begonnen zijn als directie secretaresse en daarna met een collega/partner iets leuks hebben opgebouwd, let wel iets leuks economisch. Bedenkelijk is een feministe die zo'n blad uit durft te geven: "Cosmopolitan, Marie Claire en Good Housekeeping."….of eigenlijk is ze geen feministe natuurlijk, good housekeeping heeft niets met vrouwen van doen, daar had Joke Smit het ooit al eens over gehad.

Persoonlijk had ik die prijs symbolisch willen toebedelen aan een ook alleenstaande moeder in een financieel precaire situatie en zonder die goede Schoevers Opleiding voor Jongedames.
Aan een jonge vrouw die dagen maakt van 8 uit en 8 thuis en dan nog een tijdje studeert. Die om 6 uur opstaat en om de dag te beginnen met een ontbijt met kinderen aan tafel. Hen leert om vrolijk zelfstandig te worden. Op zaterdag gaat sporten met hen, op zondagmorgen  broodjes bakt met haar kinderen, of gaat stampen in plassen en schaterlachen. 

Die haar vriendinnen en collega's stuurt en ondersteunt om dezelfde weg te gaan, om niet te blijven steken, om niet te gaan zitten tobben omdat een ander dat een goede bezigheid vindt voor haar. Die niet gaat voor de flitsende carrière en het grote geld maar de meest integere collega, de beste moeder en  fijnste buurvrouw is.
Die zelfstandig opklimt, de talenten van haar kinderen stimuleert en uiteindelijk wordt waar wij allemaal trots op zijn, een echte vrouw die een schitterend voorbeeld is voor alle vrouwen die na haar komen, zo een als Joke Smit.@Gavi Mensch
Nederland BV, 20-11-2013
All rights reserved 2013Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen