donderdag 7 november 2013

Gastblog Nederland BV Art 261 Wetboek van StrafrechtFYI
1
Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
2
Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
3
Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste.Jurisprudentie bij dit artikel
  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

Rechtsoort
Straf
Datum uitspraak
22-11-2007
Status
gepubliceerd

Soort procedure
Eerste aanleg - meervoudig
Instantie
gepubliceerd
Rechtsoort
Rechtbank Amsterdam
Verdachte is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf ter zake van smaad en smaadschrift. Overwegingen ten aanzien van klachtvereiste, afwijzing bewijsverweren en beroep op rechtvaardigingsgronden genoemd in 261 lid 3 Sr.
Rechtsoort
Straf
Datum uitspraak
22-12-2006
Status
gepubliceerd

Soort procedure
Eerste aanleg - meervoudig
Instantie
gepubliceerd
Rechtsoort
Rechtbank Breda
Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan belaging. Hij heeft gedurende een lange periode in de directe omgeving van het slachtoffer ruchtbaarheid gegeven aan volgens verdachte bestaande misstanden. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden...

Rechtsoort
Straf
Datum uitspraak
03-02-2009
Status
gepubliceerd

Soort procedure
Eerste aanleg - meervoudig
Instantie
gepubliceerd
Rechtsoort
Rechtbank Assen
Zoals onder meer blijkt uit de multidisciplinaire rapportage ten aanzien van verdachte, is het strafbare gedrag van verdachte mede veroorzaakt door zijn persoonlijkheidsstoornis. Verdachte is hiervoor in therapie en gebruikt medicijnen. Los van het onder 1 en 3 tenlastegelegde zijn de feiten waaraan...
Rechtsoort
Straf
Datum uitspraak
03-05-2007
Status
gepubliceerd


Soort procedure
Eerste aanleg - enkelvoudig
Instantie
gepubliceerd
Rechtsoort
Rechtbank Rotterdam
Verdachte heeft tegenover journalisten uitlatingen gedaan over aangever, die beledigend van aard waren en waarvan hij, gegeven de 'smeuige aard' ervan, heeft moeten beseffen dat die journalisten deze zouden publiceren. Verdachte heeft hiermee aangever moedwillig beschadigd en hem in zijn eer en goede naam aangetast...
Rechtsoort
Straf
Datum uitspraak
22-07-2008
Status
gepubliceerd

Soort procedure
Eerste aanleg - meervoudig
Instantie
gepubliceerd
Rechtsoort
Rechtbank Assen
Verdachte heeft zich beledigend uitgelaten ten opzichte van een advocaat via eigen website. Veroordeeld tot voorwaardelijke straf.
NB, met dank aan Hank en Jacob....  

Nederland BV, 7-11-2013

.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen